Mukaan projekteihin

Projektikurssit ovat oiva tapa saada akateemista ajattelua ja uutta oivallusta yliopiston kumppaneiden käyttöön. Projektimuotoinen opetus, aitojen haasteiden ratkominen oppimismuotona, yleistyy Helsingin yliopistolla. Ulkopuolisella toimeksiannolla, haasteella, on keskeinen merkitys Tieteestä toimintaa -projektikursseilla. Kurssien kuvauksista saat konkreettisen käsityksen, minkälaisia ongelmia opiskelijamme ratkovat. Jokaisen kurssin kohdalta löydät yhteyshenkilön, kehen ottaa yhteyttä, kun haluat aloittaa yhteistyön.
 

Mitä toimeksiantajalta odotetaan:

Toimeksiantajan rooli vaihtelee eri kursseilla. Tieteestä toimintaa -kurssit ovat osa opintoja ja teemoiltaan siis opintojen sisältöön sidottuja. Niiden kestot vaihtelevat intensiivisistä parin viikon jaksoista muutaman kuukauden rupeamiin. Haasteen laajuus ja sisältö muokataan yhdessä kurssin ohjaavan opettajan kanssa kurssin kestoon ja teemaan soveltuvaksi.

Toimeksiantajan toivotaan osallistuvan:

  1. haasteen muokkaamiseen
  2. haasteen antamiseen eli kurssin aloitustilaisuuteen
  3. mahdollisten taustamateriaalien toimittamiseen ja projektin edistymisen kommentointiin
  4. päätöstilaisuuteen, jossa opiskelijat esittelevät ratkaisunsa haasteeseen.
     

Mitä toimeksiantaja saa:

Kurssin tuotos voi olla uusi tapa hahmottaa ongelma, suositus, selvitys, tapahtuma tai tuote. Helsingin yliopiston vahvuus pohjautuu tieteestä kumpuaviin ratkaisuihin ja rohkeuteen tarttua suuriinkin haasteisiin.

Mitä sitoutuneempi toimeksiantaja on prosessiin, sitä parempi tulos on toimeksiantajankin kannalta odotettavissa.
 

Maksullisuus/maksuttomuus:

Tällä hetkellä opintoihin sisältyviin Tieteestä toimintaa -projektikursseille osallistuminen on toimeksiantajille maksutonta. Helsinki Think Companyn Mini Challenge -työpajoihin yhteistyökumppanit sitoutuvat pienen rahallisen avustuksen voimin.
 

Tieteestä toimintaa -verkosto:

Helsingin yliopistolla toimii Tieteestä toimintaa -verkosto, jota koordinoi Helsingin yliopiston urapalvelut. Verkosto tukee projektikurssipedagogiikan levittämistä, kurssien kehittäjien yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa Helsingin yliopistossa. Jos haluat yleisesti tietoa projektikursseista ja eri mahdollisuuksista, ota yhteyttä urapalveluihin. Yksittäisten kurssien yhteyshenkilöt löydät kurssitarjonnasta.