Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2018 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €

Bottom content

Koulutus

Opiskele opettajaksi huipputieteen parissa! Pohjoismaiden suurimmalla ja monipuolisimmalla matemaattis-luonnontieteellisellä keskittymällä, Kumpulan kampuksella, kohtaavat matematiikan,  fysiikan ja kemian huippututkimus ja uusien opetusmenetelmien kehittäminen. Kampuksella on vahva kokemus aineenopettajan koulutuksessa ja se on Suomen suurin matemaattis-luonnontieteellisen aineenopettajan koulutuksen antaja.

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma antaa sinulle aineenopettajan pätevyyden opettaa yhtä näistä kolmesta aineesta sekä jotain toista ainetta, joka voi olla yksi näistä tai jokin muu kouluissa opetettava aine.

Ennen maisterivaihetta  olet jo alemmassa korkeakoulututkinnossasi suorittanut perus- ja aineopinnot joko matematiikasta, fysiikasta tai kemiasta sekä toisesta opetettavasta aineesta. Maisterivaiheessa suoritat valitsemasi opintosuunnan syventäviä opintoja, joihin sisältyy Pro gradu -tutkielma. Tämän lisäksi suoritat pedagogiset opinnot, joihin kuuluu myös opetusharjoittelua.

Katso tästä opiskelijoidemme tekemä video: Uusia opettamisen tuulia

Maisterin tutkinnon suoritettuasi

 • osaat hyödyntää ja luoda opetuksellista tietoa oman opetuksen tueksi ja kehittämiseksi
 • kehittää uusia opetuksellisia ratkaisuja
 • osaat tukea ja opettaa monenlaisia oppilaita
 • osaat ratkaista opetukseen liittyviä haasteita
 • osaat kirjoittaa tieteellistä tekstiä ja käyttää alasi tutkimusmenetelmiä
 • osaat toimia myös kansainvälisessä koulutuskentässä
 • sinulla on valmiudet itsesi kehittämiseen opettajan työssäsi

Katso lisätietoja opinnoista ohjelman verkkosivuilta: www.helsinki.fi/fi/ohjelmat/kandi/matematiikan-fysiikan-ja-kemian-opettajan-kandi-ja-maisteriohjelma

Maisteriohjelman opetuskieli on pääosin suomi, mutta osa kursseista saatetaan opettaa myös ruotsiksi tai englanniksi. Opintosuorituksia voit tehdä suomen tai ruotsin kielellä.

Opettajan maisteriohjelmassa syvennät ja laajennat tieteenalasi osaamista sekä perehdyt lisää aineesi opetukseen ja oppimiseen. Maisterivaiheessa suoritat myös opettajan pedagogiset opinnot (kasvatustieteellisessä tiedekunnassa).

Opiskelu on monimuotoista, opiskelijalähtöistä ja yhteisöllistä: harjoituksia, tehtävien tekemistä yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa, laboratoriotöitä, seminaareja, luentoja, vierailuja sekä erilaisia projekteja.

Opettajan maisteriohjelmassa on kolme opintosuuntaa:

 • Matematiikan opettaja
 • Fysiikan opettaja
 • Kemian opettaja

Valitset opintosuuntasi sen mukaan, mitä edeltäviä opintoja sinulla on suoritettuna. Ilmoitat opintosuuntasi hakiessasi ohjelmaan. Mikäli olet epävarma opintosuunnan valinnasta, ole yhteydessä hakijapalveluihin.

Filosofian maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, johon sisältyvät seuraavat opinnot:

 • Valitsemasi opintosuunnan (matematiikka, fysiikka tai kemia) syventävät opinnot 60 op, joihin sisältyy pro gradu -tutkielma 30 op

 • Opettajan pedagogiset opinnot 60 op (kasvatustieteellisessä tiedekunnassa)

Maisterin tutkinnon lopuksi laadit Pro gradu -tutkielman. Tutkielman tarkoitus on perehdyttää tieteenalasi tai sen opetuksen tutkimukseen,tutkimusmenetelmiin ja kysymyksen asetteluun. Vaikka laadit tutkielman itsenäisesti, jokainen opiskelija saa työlleen ohjaajat aiheen parhaista asiantuntijoista. Ohjaajat auttavat sekä opastavat pro gradun tekemisessä. Aineenopettajan koulutuksessa tutkielman aihe liittyy usein aineen opettamiseen ja sen tutkimukseen mutta sen voi laatia myös omaan tieteenalaan liittyvästä teemasta. Opiskelija voi itse vaikuttaa aiheen valintaan.

Aineenopettajan työllistyvät sekä erilaisiin oppilaitoksiin (mm. peruskoulu, lukio, ammatillinen koulutus yms.) että koulutuksen johtamista, suunnittelua ja kehittämistä sisältäviin tehtäviin.  Tiedekunnasta valmistuneita opettajia on päätynyt oppikirjailijoiksi, oppimisympäristöjen kehittäjiksi, oppimispelien tuottajiksi, tiedekasvatuksen asiantuntijoiksi ja yrittäjiksi sekä moniin muihin asiantuntijatehtäviin eri aloille niin Suomeen kuin ulkomaille.

Aineenopettajan pätevyyden saamiseksi sinulla pitää olla suoritettuna kandidaatin tutkinnon lisäksi myös maisterin tutkinto. Aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan riittävä määrä opintoja valitsemassasi tieteenalassa, toisessa opetettavassa aineessa sekä opettajan pedagogissa opinnoissa. 

Aineenopettajan kelpoisuusvaatimuksista voi lukea lisää täältä: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Suomalainen koulutus kouluissa ja yliopistoissa herättää suurta kansainvälistä kiinnostusta. Kumpulan kampus on kansainvälinen oppimisympäristö.  Mahdollisuudet vaihto-opiskeluun mm. Erasmus-ohjelman kautta ovat erinomaiset. Koulutuksessa tehdään paljon kansainvälistä yhteistyötä. Kampuksen tutkijoita ja opettajia vierailee aktiivisesti eri maissa. Lisäksi Kumpulassa käy vuosittain lukuisia vieraita ympäri maailmaa.

Helsingin yliopistossa toimii LumA-tiedekasvatuskekus (osa LUMA-keskus Suomi -verkostoa), joka edistää matematiikan ja luonnontieteiden osaamista maassamme. Aineenopettajankoulutuksen aikana tutustut LumA-tiedekasvatuskeskuksen toimintaan, useisiin kouluihin ja niiden opettajiin sekä muihin yhteistyötahoihin. Osallistut myös erilaisiin tapahtumiin, joita on tarjolla työssään kehittyvälle ja työtään kehittävälle aineenopettajalle. Myös erilaiset matematiikan ja luonnontieteen alan toimijat, yritykset ja järjestöt, tulevat opiskelun aikana tutuiksi.

Lisätietoja LumA-tiedekasvatuskeskuksen toiminnasta saat osoitteesta www.helsinki.fi/fi/tiedekasvatus.

Tutkimuksen painopistealoja aineenopettajan koulutuksessa Kumpulan kampuksella ovat

 • käsitteellisen tiedon oppiminen ja tieteenalakohtainen ajattelu
 • opiskelijakeskeinen oppiminen ja sitä tukevat opetusmenetelmät
 • tutkimuksellinen opetus ja oppiminen
 • kestävä kehitys opetuksessa
 • tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa
 • tiedekasvatus

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen voi hakea tohtorikoulutukseen niin Helsingin yliopistoon kuin muihin kansainvälisiin huippuyliopistoihin. Helsingin yliopistossa sopiva tohtoriohjelma on esimerkiksi Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma.

Hakeminen
Alla on lista koulutusohjelman eri hakuvaihtoehdoista.
Tiedekunnat

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Luonnontieteellinen osaaminen on Suomessa kansainvälistä huippua. Helsingin yliopistossa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetus ja tutkimus on keskittynyt matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan Kumpulan tiedekampukselle, joka on Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin luonnontieteellisen osaamisen keskittymä.

Tiedekunnassa toimii viisi ainelaitosta:

 • fysiikan laitos
 • geotieteiden ja maantieteen laitos
 • kemian laitos
 • matematiikan ja tilastotieteen laitos
 • tietojenkäsittelytieteen laitos.

Tiedekunnan korkeatasoinen opetus perustuu tutkimukseen, jonka tekijät ovat tunnettuja ja kansainvälisesti arvostettuja luonnontieteilijöitä. Kampuksella toimii monitieteellisiä, kansainvälisiä tutkimusverkostoja, joiden kokeellinen ja teoreettinen tutkimus muodostavat vahvan perustan opetukselle, jonka keskiössä ovat muun muassa globaalit kestävään kehitykseen ja tietoyhteiskuntaan liittyvät haasteet.

Tutkinnoissa otetaan huomioon työelämän sekä tutkimuksen ja jatkokoulutuksen tarpeet. Tiedekunnan sivuainemahdollisuudet ovat monipuoliset, ja voit liittää tutkintoosi opintoja myös ulkomailla.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voit opiskella suomen kielen lisäksi myös ruotsin ja englannin kielellä.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on tutkimuksellisesti korkeatasoinen, kansainvälinen ja monitieteinen oppimisympäristö. Tiedekunnan modernit tilat ja huippuvarustellut opetuslaboratoriot tarjoavat opiskelijoille dynaamisen ympäristön, jossa pääset perehtymään luonnontieteisiin monipuolisesti. Opetuksessa hyödynnetään niin uusinta teknologiaa kuin pajaoppimisen periaatteita. Lisäksi opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus osallistua Helsingin yliopiston tutkimusasemilla järjestettäville kenttäkursseille ja tutkimusprojekteihin ympäri maailman. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia, tutkimusmenetelmiä hyvin taitavia asiantuntijoita työelämän eri sektoreille.

Kumpulan kampuskirjaston keskeinen sijainti kampuksella sekä Helsingin yliopiston kirjaston sähköiset palvelut takaavat sen, että kurssikirjat, tietokannat ja tieteelliset julkaisut ovat helposti kaikkien opiskelijoiden saatavilla.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Helsingin yliopiston verkkosivuilta.