Väittelylupa

Väittelyluvan myöntää esitarkastajien lausunnot saatuaan tiedekuntaneuvosto (tiedekuntaneuvoston kokouspäivät).

Väittelyluvan saatuaan väittelijän on huolehdittava siitä, että väitöskirja, joko painettuna tai muulla tavalla, tulee julkisesti saataville ennen kirjan julkista tarkastamista. Väitöskirjaa on pidettävä julkisesti saatavissa vähintään kymmenen päivää ennen julkista tarkastusta. Dekaani voi kirjallisesta hakemuksesta lyhentää tätä aikaa siten, että väitöskirja on saatavilla vähintään viisi päivää. Dekaanille osoitettu hakemus ajan lyhentämisestä lähetetään sähköpostitse osoitteeseen ml-hallinto(at)helsinki.fi. Hakemus on tehtävä hyvissä ajoin, jotta päätös voidaan tehdä ennen virallisen riiputusajan alkamista.

Väittelijä huolehtii myös siitä, että sekä vastaväittäjä että arvosanatoimikunta saavat väitöskirjan käyttöönsä.

Väittelylupaa koskevaan ilmoituskirjeeseen on pyritty kokoamaan kaikki keskeinen väitökseen liittyvä aineisto.