Väitöskirjan painatus ja jakelu

Väitöskirjan nimilehdelle tulevat tiedot

Väitöskirjan nimilehdellä on ilmoitettava se matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan laitos tai oppiaine, jonka piiriin väitöskirja kuuluu. Yliopistolle luovutettaviin kappaleisiin on lisäksi merkittävä, että kyseessä on väitöskirja sekä tiedot väitöstilaisuudesta (paikka ja aika).

Väitöskirjan jakelu

Yliopiston konsistorin tekemän päätöksen mukaan jokainen Helsingin yliopistossa väittelevä joutuu luovuttamaan väitöskirjaansa yliopiston piirissä jaettavaksi. Vararehtorin päätöksen 10/2015 mukaan väitöskirja on julkaistava painettujen kappaleiden lisäksi myös elektronisen julkaisupankin kautta. Väittelijän on luovutettava yliopistolle 1 elektroninen kappale ja 20 painettua väitöskirjaa seuraavasti:

  • Kansalliskirjasto 7 kpl (6 kpl vapaakappaleet + 1 kpl)
  • Helsingin yliopiston kirjasto 1 kpl
  • Päärakennuksen ilmoitustaulu 1 kpl (väitöskirjan julkista esillä pitämistä varten)
  • Tiedekunta 1 kpl (dekaani)

Väittelijän (tai kirjapainon) on toimitettava väitöskirjan elektroninen kappale Kansalliskirjaston E-thesis-palveluun (e-thesis@helsinki.fi) viimeistään 3 päivää ennen väitöskirjan riiputusajan alkamista eli normaalisti 8 päivää ennen väitöstilaisuutta. Kansalliskirjastoon luovutettavat 7 painettua kappaletta väittelijän on toimitettava Kansalliskirjaston vahtimestarille (Unioninkatu 36) ennen väitöstilaisuutta.

Muut luettelossa mainitut väitöskirjakappaleet on oltava vastaanottajillaan viimeistään 5 päivää ennen väitöstilaisuutta. Päärakennuksen ilmoitustaululle menevän kappaleen väittelijä toimittaa yliopiston päärakennuksen ylivahtimestarille (Fabianinkatu 33).

Tavan mukaan väittelijät luovuttavat väitöskirjan oppiaineensa professoreille ja muille asiaan vaikuttaneille sekä kirjoittavat jaettaviin väitöskirjoihin omistuskirjoituksen. Tiedekunta suosittelee, että omistuskirjoitus kirjoitetaan kortille, joka työnnetään väitöskirjan väliin. Tiedekunta on pyytänyt, että väitöskirjan saaneet palauttaisivat itselleen tarpeettomiksi käyneet väitöskirjat väittelijälle sisäpostissa.

Edellä on annettu ohjeet väitöskirjasta yliopistolle luovutettavan enintään 20 painetun kappaleen jakelusta. Väitöskirjan painosmäärästä päätettäessä on syytä ottaa huomioon, että väittelijä on oikeutettu ja velvoitettu myös itse huolehtimaan tiedottamisesta ja esimerkiksi siitä, että laitoksella on käytettävissään riittävä määrä hänen väitöskirjaansa. Katso tiedotusohjeita Tervetuloa väitöstilaisuuteen -sivulta.

Painettuna luovutettavien väitöskirjojen määrä ja jakelu on sama riippumatta siitä, julkaiseeko väittelijä väitöskirjansa yliopiston avoimessa digitaalisessa arkistossa tai ei. Tiedekunta voi perustellusta syystä myöntää väittelijälle poikkeusluvan olla julkaisematta väitöskirjaa avoimessa digitaalisessa arkistossa. Tällöin väittelijä ei ole oikeutettu saamaan yliopiston painatustukea.

VÄITÖSKIRJASTA TIEDOTTAMINEN

Mikäli arvioit, että väitöskirjasi aihe voisi kiinnostaa mediaa ja laajempaa yleisöä yliopiston ulkopuolella, ole hyvissä ajoin yhteydessä yliopiston viestintään (comms-kumpula@helsinki.fi). Kerro viestissä lyhyesti väitöksesi aiheesta (nosta esille erityisesti yleisesti kiinnostavat näkökulmat), ja kerro myös väitöksen ajankohta, mikäli se on jo päätetty. Viestintä poimii aiheet niiden yleisen kiinnostavuuden ja viestintäosaston työtilanteen mukaan laajempaan tiedotukseen ja auttaa sinua löytämään oikeat tiedotuskanavat.