Tutkintotodistukset

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta myöntää 1.1.2017 alkaen tutkintotodistuksia jatkuvalla aikataululla

Filosofian lisensiaatti tai filosofian tohtori

Tutkintoon vaadittavat opinnot suorittaneen jatko-opiskelijan tulee ilmoittautua läsnä tai poissa olevaksi myös siksi lukukaudeksi, jona todistus hänelle myönnetään.

Jatko-opiskelijan on varmistettava, että laitos on kirjannut hänen suorittamansa pää- ja sivuaineopinnot (60 op) arvosanalla (1-5) opiskelijarekisteriin.

Ohjeet tutkintotodistuksen pyytämiseen löytyy täältä.