Tutkintovaatimukset 1.8.2017 ja sen jälkeen jatko-opinto-oikeuden saaneille:

 1. Suoritettava tutkintovaatimuksissa määrätyt 40 opintopisteen laajuiset opinnot, jotka koostuvat 30 opintopisteen laajuisista tieteenalan opinnoista ja 10 opintopisteen laajuisista yleisten valmiustaitojen opinnoista.  Vaadittavat pakolliset tieteenalan opintojen ja yleisten valmiustaitojen opintojaksot riippuvat tohtoriohjelmasta.
 2. laadittava lisensiaatintutkimus, jonka tiedekunta julkisen tarkastuksen jälkeen hyväksyy.

Tutkintovaatimukset ennen 1.8.2017 jatko-opinto-oikeuden saaneille:

 1. Suoritettava opintosuunnitelmassa määrätyt 60 opintopisteen laajuiset oman tutkimusalan opinnot ja yleiset jatko-opinnot. Yleisten jatko-opintojen laajuus tulee olla vähintään 10 op ja niihin tulee sisältyä tieteenfilosofian, tutkimusetiikan ja yleiseen asiantuntijuuteen valmentavia opintoja sekä kansainvälistä tieteellistä toimintaa. Tutkimusalan opinnoista määrätään tutkintovaatimuksissa. Tutkimusalan opinnot voivat olla myös omaa tutkimustyötä tukevia sivuaineopintoja; sekä
 2. laadittava lisensiaatintutkimus, jonka tiedekunta hyväksyy.

Tutkintovaatimukset ennen 1.8.2008 jatko-opinto-oikeuden saaneille:

 1. suoritettava opintosuunnitelmassa määrätyt 60 opintopisteen laajuiset pää- ja sivuaineen opinnot. Sivuaineen opintojen on oltava vähintään aineopintoja ja muodostettava pääaineopintoja ja tutkimustyötä tukeva kokonaisuus; sekä
 2. laadittava lisensiaatintutkimus, jonka tiedekunta hyväksyy.

Erityisistä syistä voidaan sivuaineopintoihin hyväksyä perusopintoja.

tutkintovaatimukset 1.8.2017 ja sen jälkeen jatko-opinto-oikeuden saaneille:

 1. suoritettava luonnontieteellisen koulutusalan filosofian lisensiaatin tutkinto tai edellä esitetty lisensiaatin tutkinnon vaatimusten kohta 1, sekä
 2. laadittava ja julkaistava väitöskirja, jonka tiedekunta julkisen tarkastuksen jälkeen hyväksyy.

Tutkintovaatimukset ennen 1.8.2008 jatko-opinto-oikeuden saaneille:

 1. suoritettava luonnontieteellisen koulutusalan filosofian lisensiaatin tutkinto tai edellä esitetty lisensiaatin tutkinnon vaatimusten kohta 1, sekä
 2. laadittava ja julkaistava väitöskirja, jonka tiedekunta julkisen tarkastuksen jälkeen hyväksyy.

Tutkintovaatimukset ennen 1.8.2008 jatko-opinto-oikeuden saaneille:

 

 1. suoritettava luonnontieteellisen koulutusalan filosofian lisensiaatin tutkinto tai filosofian lisensiaatin tutkintovaatimusten kohta 1, sekä
 2. laadittava ja julkaistava väitöskirja, jonka tiedekunta julkisen tarkastuksen jälkeen hyväksyy.

Väitöskirjan yleiset kriteerit, jotka koskevat koko ylipistoa on kerrottu rehtorin päätöksessä. Ne löytyvät täältä.