Jatko-opintojen rahoitus

Jatko-opiskelija on itse päävastuussa jatko-opintojen rahoituksesta.

Yliopiston Flamma-sivustolle on koottu kotimaisia ja ulkomaisia rahoituslähteitä sekä tietoa mm. tutkijavaihtoon suunnatuista apurahoista. Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa käynnissä olevien tutkijakoulujen hakuajat ja hakuohjeet löytyvät tutkijakoulujen sivuilta. Matematiikan ja luonnontieteiden rahasto muodostuu 23 nimikkorahastosta ja se tukee Helsingin yliopiston luonnontieteiden tutkimusta, opetusta ja opiskelijoita.

Tieteellisiin ulkomaanmatkoihin jatko-opiskelijat voivat hakea kanslerin matkatukea (Flamma). Ensisijaisesti matkatukea myönnetään nuorten tutkijoiden kongressimatkoihin tai vastaaviin, joissa hakijalla on suullinen tai poster -esitys.

Väitöskirjan viimeistelyvaiheeseen tarkoitettuja yliopiston omista tutkimusvaroista maksettavia apurahoja ovat mm. väitöskirjan loppuunsaattamisapuraha (alma) ja väitöskirjojen painatustuki (Flamma).

Jatko-opiskelijalla on myös mahdollisuus saada opintotukea (Flamma) jatko-opintojen suorittamisee