Matematiikan ja tilastotieteen kurssitarjonta 2021-2022
Tälle sivustolle on koottu matematiikan ja tilastotieteen kurssit, jotka 1.8.2017 alkaen sisältyvät uusiin monitieteisiin koulutusohjelmiin.
Yleisiä ohjeita

Alla olevien kurssilistausten lisäksi voit etsiä kursseja myös näiden koulutusohjelmien (MAT, MFK, MAST, LSI, TCM, DATA) omien verkkosivujen kautta.

Lukuohje alla oleviin matematiikan ja tilastotieteen kurssilistauksiin

  • Kurssilistaukset alla noudattavat vanhojen mat-til- iki-sivujen perinnettä. Linkitystä ei kuitenkaan ole tehty vain kurssien kotisivulle. Linkitys menee päivittyviin weboodin kokonaistietoihin kursseista, eli näkyville tulee kurssin kotisivun lisäksi myöskin tiettyä kurssia koskevat mahdolliset yleistentit sekä vanhat kurssisivut (mikäli niitä on). Kurssin kotisivu on siis kurssin kohdalla yhtä klikkausta pidemmällä, mutta tätä kompensoi kattavampi informaatio kokonaisuudessaan.
  • Kurssit on jäsennelty perus-, aine- ja syventäviin opintoihin niillä periaatteilla, jotka on vahvistettu uusiin koulutusohjelmiin. Vanhoille koulutusohjelmille pätevät 18.12.2020 saakka kuitenkin ne jäsennykset, jotka ovat vanhoissa tutkintovaatimuksissa. Toisin sanoen kurssi, joka alla on esim. kategoriassa perusopinnot, mutta on vanhoissa tutkintovaatimuksissa aineopintojen kurssi, on edelleenkin aineopintojen kurssi.
Tenttiminen

Huomaathan että voit myös tenttiä kursseja joita ei ole Weboodissa sopimalla erikseen tentistä ja sen toteutuksesta opettajan kanssa. Alla olevasta listasta löydät kahden viimevuoden aikana luennoidut kurssit, joita voit tenttiä sopimalla tästä opettajan kanssa. On myös mahdollista sopia kirjatentin suorittamisesta, jos kurssia ei löydy tältä listalta.

 

Please notice that you can also take exams in courses not found on Weboodi by agreeing to it with the appropriate teacher beforehand. Below you can find a listing of all courses lectured in the last two years and the corresponding teachers. It is also possible to agree on a book exam, even if the course is not found below.

Matematiikan perusopinnot

MAT11006 Calculus IA: Limits and differentiation 5 op
MAT11007 Calculus IB: Integration 5 op
MAT11004 Differentiaalilaskenta  5 op
MAT11004 Differentialkalkyl 5 op
MAT11003 Gränsvärden
MAT11001 Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op
MAT11002 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op
MAT11003 Raja-arvot 5 op

Matematiikan aineopinnot

MAT21014 Johdatus logiikkaan I 5 op
MAT21015 Johdatus logiikkaan II 5 op
MAT21008 Matematiikan kandiseminaari 2 op
MAT21004 Matematiikan proseminaari 2 op
MAT21007 Mitta ja integraali 5 op
MAT21007 Mått och integrationsteori 5 op
MAT21003 Vektorianalyysi I 5 op
MAT21020 Vektorianalyysi II 5 op
MAT21018 Kombinatoriikka 5 op
MAT11016 Optimointi 5 op

Matematiikan aineopintoihin voi sisällyttää tilastotieteen kursseja sekä matematiikan syventäviä kursseja.

Matematiikan perusopinnot

MAT11008 Advanced calculus 5 op
MAT11005 Integraalilaskenta 5 op

Matematiikan aineopinnot

MAT21010 Algebralliset rakenteet I 5 op
MAT21011 Algebralliset rakenteet II 5 op
MAT21012 Differentiaaliyhtälöt I 5 op
MAT21013 Differentiaaliyhtälöt II 5 op
MAT21017 Elements of set theory/Joukko-opin alkeet 10 op
MAT21014 Introduction to Logic I 5 op
MAT21015 Introduction to Logic II 5 op
MAT21001 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op
MAT22011 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 op
MAT21008 Matematiikan kandiseminaari 2 op
MAT21004 Matematiikan proseminaari 2 op
MAT21019 Matriisilaskennan sovelluksia 5 op
MAT21002 Sarjat 5 op
MAT21002 Serier 5 op
MAT21002 Series 5 op
MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I 5 op
MAT21005 Topologia Ia 5 op
MAT21006 Topologia Ib 5 op
MAT21023 Johdatus lukuteoriaan II 5 op

Matematiikan aineopintoihin voi sisällyttää tilastotieteen kursseja ja matematiikan syventäviä kursseja

Tilastotieteen perusopinnot

MAT12001 Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op
MAT12002 Tilastotiede ja R tutuksi II 5 op 

Tilastotieteen aineopinnot

MAT22015 Stokastiset prosessit 5 op
MAT22007 Tilastotieteen kandiseminaari 4 op
MAT22013 Tilastollinen päättely IIa 5 op
MAT22001 Todennäköisyyslaskenta IIa 5 op
MAT22002 Todennäköisyyslaskenta IIb 5 op
MAT22006 Yleistetyt lineaariset mallit I 5 op
MAT22010 Tilastotieteen juuret 5 op
MAT22012 Tilastotieteen työkenttä 5 op

 

Tilastotieteen aineopintoihin voi sisällyttää matematiikan kursseja, tietojenkäsittelytieteen kursseja ja tilastotieteen syventäviä kursseja.

Tilastotieteen perusopinnot

MAT12004 Tilastollinen päättely I 5 op
MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I 5 op

Tilastotieteen aineopinnot

MAT22005 Bayes-päättely 5 op
MAT22004 Lineaariset mallit I 5 op
MAT22014 Tilastollinen päättely IIb 5 op
MAT22007 Tilastotieteen kandiseminaari 4 op
MAT22010 Tilastotieteen juuret 5 op
MAT22012 Tilastotieteen työkenttä 5 op

Tilastotieteen aineopintoihin voi sisällyttää matematiikan kursseja, tietojenkäsittelytieteen kursseja ja tilastotieteen syventäviä kursseja.

MAST31005 Algebra II 10 cr
MAST31202 Axiomatic set theory 10 op
MAST31007 Complex analysis II 10 cr
MAST31206 Dependence logic 10 cr
MAST31002 Functional analysis 10 cr
MAST31012 Elliptic partial differential equations 10 cr
MAST31023 Introduction to algebraic topology 10 cr
MAST31215 Introduction to continuous logic 5 cr
MAST30132 Introduction to Real and Fourier analysis 5 cr
MAST31401 Inverse problems I 5 cr
MAST31406 Inverse problems II 5 cr
MAST31405 Inverse problems project work 5 cr
MAST30001 Masters thesis seminar 5 cr
MAST31201 Mathematical logiic 10 cr
MAST31501 Mathematical modelling 10 cr
MAST31701 Probability theory I 5 cr
MAST31702 Probability theory II 5 cr
MAST30149 Real analysis II, part 1 5 cr
MAST30150 Real analysis II, part 2 5 cr
MAST31802 Risk theory 10 cr
MAST31003 Topology II 10 cr
MAST31706 Stochastic analysis I 5 cr
MAST31710 Stochastic analysis II 5 cr

 

Advanced studies in mathematics can also include advanced statistics courses, and statistics courses are compulsory in certain specialization areas; see degree requirements and see also the list of statistics advanced courses

Note also the teaching curriculums of Data science and Computer science Master´s programmes.

MAST31207 Classification theory 10 cr
MAST31213 Complexity theory 10 cr
MAST31214 Computability theory 10 cr
MAST30146 Computational methods I 5 cr
MAST30147 Computational methods II 5 cr
MAST30148 Function spaces 5 cr
MAST30143 Introduction to complex analysis 5 cr
MAST31017 Introduction to differential geometry 10 cr
MAST30130 Introduction to mathematical physics A 5 cr
MAST30131 Introduction to mathematical physics B 5 cr
MAST31010 Partial differential equation I 10 cr
MAST31018 Spectral theory 10 cr
MAST31505 Adaptive dynamics 10 cr
MAST31806 Advanced risk theory 5 cr
MAST31804 Tariff theory 5 cr
MAST31908 Quantitative finance 5 cr
MAST31801 Mathematical finance I 5 cr
MAST31805 Mathematical finance II 5 cr
MAST30154 Career seminar in insurance mathematics 5 cr

 

 

Advanced studies in mathematics can also include advanced statistics courses, and statistics courses are compulsory in certain specialization areas; see degree requirements and see also the list of statistics advanced courses

Note also the teaching curriculums of Data science and Computer science Master´s programmes.

MAST32001 Computational statistics I 5 cr
MAST33001 Generalized linear models II 5 cr
MAST32006 Higher dimensional statistics 5 cr
MAST32015 History of statistics 5 cr
MAST30133 Multivariate analysis 5 cr
MAST33003 Nonparametric and robust methods 5 cr
MAST33004 Robust regression 5 cr
MAST32012 Survival and event history analysis I 5 cr
MAST32007 Time series analysis I 5 cr

 

Advanced studies in statistics can also include advanced mathematics courses (see the list of mathematics advanced courses) and courses from Data science and Computer science Master´s programmes.

MAST32004 Advanced Bayesian inference 5 cr
MAST30128 Assumptotic statistical inference 5 cr
MAST32014 Regression and regularization 5 cr
MAST32013 Survival and event history analysis II 5 cr
MAST32008 Time series analysis II 5 cr
MAST31704 Topics in probability 5 cr

 

Advanced studies in statistics can also include advanced mathematics courses (see the list of mathematics advanced courses) and courses from Data science and Computer science Master´s programmes.

MFK-407 Johdatus matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen 2 op
MFK-M310 Johdatus lukuteoriaan ja sen sovelluksiin 5 op
MFK-M303 Yliopistomatematiikka aineenopettajan näkökulmasta 5 op
MFK-201C Symbolinen laskenta I 1 op
MFK-M203B Symbolinen laskenta II 2 op

MFK-407 Johdatus matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen 2 op
MFK-M301 Geometria I 5 op
MFK-M302 Geometria II 5 op

HOPS Vanhojen koulutusohjelmien opiskelijat eivät tee HOPSia SIS-järjestelmässä vaan vanhoilla lomakkeilla
MAT20004 Latexkurssi 1 op
MAT20005 Akateemiset taidot 2op
MFK-M101A Lukiomatematiikan kertaus 2 op
MAT20003 Äidinkielen opinnot 3 op (sysky/kevät)

- Matematiikan ja tilastotieteen koulutusohjelmien sekä matemaattisten tieteiden koulutusohjelman opiskelijat suorittavat äidinkielen opinnot kandiseminaarien yhteydessä. MAT21008 Matematiikan kandiseminaari ei ole pakollinen vanhassa matematiikan koulutusohjelmassa, mutta siitä saa 2 op aineopintoihin. MAT22007 Tilastotieteen kandiseminaari 4 op on pakollinen (koska näin ollut myös vanhassa koulutusohjelmassa, mutta ML:n ja valtiotieteellisen pakollisuuden laajuus on erilainen).

Molempien oppiaineiden kandiseminaarit ja äidinkielen opinnot ovat osittain samaa opetustapahtumaa, osittain eri:  tilastotieteen suoritus on laajempi, omat esitykset opponointeineen; tilastotieteen opiskelijoilla suorituksen laajuuteen vaikuttaa kuitenkin, onko aiemmin suorittanut kurssin 57782 Tieteellinen viestintä 2 op, ja onko ML:n vai valtsikan opiskelija. Nämä asiat selvitetään yksilöllisesti seminaarin/äidinkielen opintojen alussa!