Tiedekunnan jatko-opinnot

1.8.2017 ja sen jälkeen jatko-opinto-oikeuden saaneet

Filosofian tohtorin tutkintoon kuuluu väitöskirjan ja siihen liittyvän tutkimustyön lisäksi 40 opintopisteen jatko-opinnot. Opinnot tukevat väitöskirjatyötä ja antavat valmiuksia sekä tutkina tehtäviin että muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin.

Jatko-opinnot koostuvat oman tieteenalan opinnoista (30 op) ja yleisistä valmiustaidoista (10 op). Oman tieteenalan opintoihin kuuluu pakollisena tutkimusetiikan opintojakso. Sen lisäksi tieteenalaopintoihin saattaa kuulua muita pakollisia opintojaksoja riippuen tohtoriohjelmastasi. Yleiset valmiustaidot sisältävät muun muassa tieteenfilosofiaa, yleisiin asiantuntijuuteen valmentavia opintoja ja kansainvälistä tieteellistä toimintaa.

Tohtoriohjelmien tutkintovaatimukset löytyvät weboodista.

ennen 1.8.2017 jatko-opinto-oikeuden saaneet

Filosofian tohtorin tutkintoon kuuluu väitöskirjan ja siihen liittyvän tutkimustyön lisäksi 60 opintopisteen jatko-opinnot. Opinnot tukevat väitöskirjatyötä ja antavat valmiuksia sekä tutkijan tehtäviin että muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin.

1.8.2008 ja sen jälkeen jatko-opinto-oikeuden saaneilla jatko-opiskelijoilla 60 opintopisteen jatko-opinnot koostuvat oman tutkimusalan opinnoista ja yleisistä jatko-opinnoista. Yleisiä jatko-opintoja tulee olla vähintään 10 op ja niihin tulee sisältyä tieteenfilosofian, tutkimusetiikan ja yleisiä asiantuntijuuteen valmentavia opintoja sekä kansainvälistä tieteellistä toimintaa. Yleiset jatko-opinnot voidaan suorittaa joko erillisinä kursseina tai integroituina tutkimustyöhön tai oman tutkimusalan opintoihin. Laitosten jatkotutkintovaatimuksissa voidaan määrätä tarkemmin jatkotutkintoon kuuluvista opinnoista. Jatko-opinnot ja niiden suorittamisaikataulu kirjataan jatko-opintosuunnitelmaan.

Filosofian lisensiaatin tutkintoon lisensiaatintyön lisäksi kuuluvat jatko-opinnot ovat samat kuin tohtorin tutkinnossa.

Jatko-opintokurssit

Vuodesta 2014 alkaen yleisten jatko-opintojen järjestämisestä vastaavat sekä tutkijakoulut että tiedekunnat. Katso yleisten jatko-opintokurssien valikoima ensisijaisesti siitä tutkijakoulusta, johon tohtoriohjelmasi kuuluu.

Myös laitosten ja tutkijakoulujen ja yliopiston sivuilta löytyy lisää tietoa jatkokoulutuskursseista.