Maailmankaikkeuden salaisuuksien äärellä

Nanorakenteet, ilmastonmuutos, planeetat ja maailmankaikkeuden kehitys – fysiikassa mikään ei ole liian pientä tai suurta tutkittavaksi ja maailmankaikkeuden tavoin tutkimuskenttä on alati laajeneva.

Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen osastojen tutkimussaavutukset edustavat alansa huippua. Esimerkiksi ilmakehätieteen osastolla tehdään kansainvälisesti arvostettua tutkimusta pienhiukkasten vaikutuksesta ilmastonmuutokseen ja ihmisten terveyteen. Muita tutkimuksen painopistealueita ovat materiaalifysiikka, geofysiikkaa, alkeishiukkasfysiikka ja tähtitiede.

Fysiikan laitoksella opetusta antavat aktiivisessa tutkimustyössä olevat tutkijat, joten opetus seuraa alan uusimpia virtauksia. Fysiikan monipuoliseen opetukseen kuuluu olennaisena osana laboratoriotyöskentely. Ongelmanratkaisutaito ja vahva laskurutiini saavutetaan puolestaan luentoihin liittyvien laskuharjoitusten avulla.

Valmistuttuaan fyysikot työllistyvät luonnontieteen asiantuntija-, tutkimus- ja koulutustehtäviin esimerkiksi teknologiateollisuuden soveltavan tutkimuksen ja tuotekehityksen pariin sekä korkeakouluihin ja oppilaitoksiin. Oman alan löytämisessä auttaa myös opiskeluaikainen työharjoittelu.

Kaikki maasta

Ymmärtääksemme tulevaisuuden haasteita tarvitsemme tietoa luonnon resursseista, ympäristön tilasta ja ihmisen toiminnan vaikutuksista niihin. Geotieteiden ja maantieteen laitos tarjoaa alojen laajimman koulutustarjonnan Suomessa.

Maantieteen ja aluetieteen opinnot ja niiden kahdeksan erikoistumislinjaa antavat sinulle erinomaisen mahdollisuuden yhdistää luonnontieteellisiä ja humanistis-yhteiskuntatieteellisiä lähestymistapoja ympäröivän maailman tarkasteluun. Mielenkiinnonkohteet vaihtelevat aluepolitiikasta ympäristöongelmiin.

Geologian erikoistumislinjat puolestaan johdattavat sinut muun muassa elämän kehitystä ja mannerlaattojen liikkeitä käsittelevien kysymysten äärelle. Niihin liittyviä haasteita kohdataan esimerkiksi maan järistessä ja tulivuorten purkautuessa.

Laitos ja sen sijainti Kumpulan tiedekampuksella tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet suorittaa poikkitieteellisiä opintokokonaisuuksia.

Valmistuttuaan maantieteilijät ja geologit työskentelevät muun muassa geologiseen kartoitukseen, taloudellisten esiintymien etsintään sekä maankäyttöön, paikkatietoon ja ympäristökysymysiin liittyvissä tehtävissä.

Oman alan löytämisessä auttaa myös opiskeluaikainen työharjoittelu.

Kemialla huipulle ja yhteiskuntaan

Energia, vesi, ympäristö, ravinto, terveys, lääkkeet, materiaalit – ole mukana kehittämässä tulevaisuuden ratkaisuja. Kemiaa tarvitaan kaikissa tärkeissä läpimurroissa.

Helsingin yliopiston kemian laitos on johtava kemian opetuksen ja tutkimuksen keskus Suomessa. Kemian opiskelijana saat hyvän kokonaiskuvan kemian alasta ja syvennyt itseäsi eniten kiinnostaviin kemian osa-alueisiin. Kemian opiskelussa keskeisessä asemassa ovat kokeelliset työt laitoksen laboratorioissa, joissa perehdytään analyyttiseen, epäorgaaniseen, fysikaaliseen ja orgaaniseen kemiaan sekä radio- ja polymeerikemiaan.

Kemian opinnoissa teoria ja käytäntö kulkevat käsi kädessä. Samalla kemian alan mahdollisuudet maailmanlaajuisten tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa korostuvat.

Kemianteollisuus on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Kemistit työllistyvät asiantuntija-, tutkimus- ja koulutustehtäviin muun muassa lääketieteen, biotieteiden ja tekniikan aloille sekä korkeakouluihin ja oppilaitoksiin. Oman alan löytämisessä auttaa myös opiskeluaikainen työharjoittelu.

Maailmankaikkeuden salaisuuksien äärellä

 

Matematiikan juuret ulottuvat vuosituhansien taakse, mutta tutkimus on vahvasti kiinni tulevaisuudessa. Matematiikkaa on kaikkialla, vaikkemme sitä näe. Opiskelemalla matematiikkaa ja tilastotiedettä näetkin maailman uusin silmin.

Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitos on alansa suurin opetuksen ja tutkimuksen keskus Suomessa. Laitoksella voit perehtyä tieteen kuningattaren saloihin monesta näkökulmasta.

Opit mallintamaan ilmiöitä todennäköisyyslaskennan avulla, pääset tarkastelemaan monimutkaisia geometrisia objekteja ja ratkomaan ongelmia käänteisesti inversiomatematiikan keinoin.

Matematiikan ja tilastotieteen opiskelu ei ole yksinäistä puurtamista, sillä laskuharjoituksia teet yhdessä opiskelijatoveriesi kanssa matematiikkapajassa ohjaajien avustuksella.

Matematiikka ja tilastotiede palvelevat muita tieteitä, joten niiden osaajia tarvitaan melkeinpä kaikilla aloilla.

Matemaatikot ja tilastotieteilijät sijoittuvat työelämässä asiantuntijatehtäviin sekä tutkimuksen ja koulutuksen pariin esimerkiksi teknologia- ja ICT-alalle, lääketeollisuuteen, vakuutus- ja finanssialalle sekä korkeakouluihin ja oppilaitoksiin.

Oman alan löytämisessä auttaa myös opiskeluaikainen työharjoittelu.

Maailman nopeimmin kehittyvä ala

Tietojenkäsittelytiede on maailman nopeimmin kehittyvä ala, Se on luonnontiede, jonka pyrkimyksenä on valjastaa tietokoneet ihmiskunnan eduksi.

Tietojenkäsittelytieteen opiskelijana perehdyt ensin ohjelmointiin ja matematiikkaan tai menetelmätieteeseen ja määrittelet sitten oman erikoistumislinjasi kautta sen, miten haluavat olla mukana helpottamassa ihmisten elämää tietoteknisten ratkaisujen avulla.

Erikoistumislinjat ovat: bioinformatiikka, algoritmit ja koneoppiminen, hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne sekä ohjelmistojärjestelmät.

Tietojenkäsittelytieteen laitokselle voit hakea normaalin päävalinnan lisäksi myös suorittamalla verkossa kaikille avoimen ohjelmoinninMOOC-opintokokonaisuuden, vaikka lukio-opintojen ohessa.

Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat työllistyvät tehokkaasti ja yleisimpiä työnantajina ovat ohjelmistoyritykset, joissa työtehtävät liittyvät projektinhallintaan sekä ohjelmistotuotantoon ja -tutkimukseen.

Myös tutkijanura yliopistossa on mahdollinen, aihepiirit vaihtelevat bioinformatiikan syöpätutkimuksesta laskennalliseen luovuuteen.