Kaksikielinen tutkinto kemiassa tai fysiikassa

Opiskele fysiikkaa tai kemiaa suomeksi ja ruotsiksi!

Voit halutessasi suorittaa kandidaatin tutkintosi osittain ruotsin kielellä ja saada näin kaksikielisen tutkinnon.

Kaksikielisen tutkinnon suorittaminen on mahdollista, jos olet aloittanut opintosi fysikaalisten tieteiden tai kemian koulutusohjelmassa syksyllä 2013 tai sen jälkeen. Tavoitteena on vahvistaa käytännön toisen kotimaisen kielen taitoa ja antaa paremmat valmiudet toimia monikielisissä tehtävissä sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Hyvää ruotsin kielen taitoa ei vaadita ohjelman alussa, sillä kielitaitosi karttuu opintojen edetessä. Tutkintoon sisältyy ylimääräistä kielitukea koko ohjelman ajan. Voit siirtyä missä tahansa opintojesi vaiheessa suorittamaan yksikielistä tutkintoa.

Kaksikielisen tutkinnon vaatimuksena on, että suoritat kolmasosan kandidaatin tutkinnon opinnoista (60 op) ruotsin kielellä. Kaksikielistä tutkintoa suorittavan opiskelijan on saavutettava opintojensa aikana eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen CEFR C1-taso toisessa kotimaisessa kielessä.

Kaksikielisessä tutkinto-ohjelmassa tutkinnon suorittaneelle annetaan tutkintotodistus molemmilla tutkinnon kielillä.

Tutkinnon suorittajaksi on hyvä ilmoittautua heti opintojen alussa. Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään toisen opiskeluvuoden syyslukukauden loppuun mennessä. 

Ohjelmaan osallistumisesta merkitään tieto Oodiin ja ohjelmaan ilmoittautuneet kutsutaan hops-ohjaukseen. Laitos ohjaa opintosuunnitelman laatimisen yhteydessä opiskelijat suunnittelemaan tarkasti tutkinnon sisällön ja sen, mistä vaadittu 60 opintopistettä koostuu. Opiskelijan vastuulla on osallistua opintojaksolle jonka opetuskieli on toinen kotimainen ja vastata tentissä toisella kotimaisella kielellä niin, että saa suorituksesta halutun kielimerkinnän opiskelijarekisteriin.