Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Jatko-opiskelijan on muistettava ilmoittautua lukuvuosittain läsnä- tai poissaolevaksi.

Ilmoittautumisaika päättyy 31.8.(tai milloin 31.8. on lauantai tai sunnuntai, sitä seuraavana arkipäivänä). Jos opiskelija ei ilmoittaudu määräajassa, hän menettää opinto-oikeutensa.

Opinto-oikeuden menettänyt voi hakea tiedekunnalta uudelleen opiskelijaksi pääsyä opiskeluoikeuden palautus -lomakkeella. Lisäksi opiskelija joutuu maksamaan uudelleenkirjoittautumismaksun (35 €).

Jatkotutkinto-opiskelijoille ylioppilaskunnan (HYY) jäsenmaksu on vapaaehtoinen. Kuitenkin niiden jatko-opiskelijoiden, joilla on sekä perus- että jatkotutkinnon suoritusoikeus on maksettava ylioppilaskunnan jäsenmaksu läsnäolevaksi ilmoittautuessaan. 

Jos et halua ylioppilaskunnan jäseneksi, voit ilmoittautua joko sähköisesti WebOodi-järjestelmässäyliopiston käyttäjätunnuksella tai Kumpulan opiskelijapalveluissa tai muissa yliopiston opiskelijapalveluiden kampuspalvelupisteissä sähköpostitse, puhelimitse tai henkilökohtaisesti. Muista ilmoittaa viestissäsi joko opiskelijanumerosi tai henkilötunnuksesi. HUOM! YTHS-maksua ei voi maksaa erillään HYYn jäsenmaksusta. 

Jos haluat liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi koko lukuvuodeksi tai pelkästään syyslukukaudeksi, ilmoittaudu kuten perustutkinto-opiskelija, katso ohjeet kohdasta perustutkinto-opiskelijan ilmoittautuminen.

Jos haluat ilmoittautua jäseneksi pelkästään kevätlukukaudeksi, maksa ensin kevätlukukauden jäsenmaksu ja tule sitten esittämään kuitti viimeistään 15.1. opiskelijapalveluihin, jossa sinut kirjataan HYY:n jäseneksi.

Jos olet ehtinyt ilmoittautua yliopistoon läsnäolevaksi ilman ylioppilaskunnan jäsenyyttä, mutta haluat liittyä HYY:n jäseneksi koko lukuvuodeksi tai syyslukukaudeksi, on se tehtävä ilmoittautumisaikana eli ennen 31.8.