Lisensiaatintutkimus

Filosofian lisensiaatin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan on laadittava lisensiaatintutkimus, jonka tiedekunta hyväksyy. Tiedekuntaneuvosto määrää lisensiaatintutkimukselle kaksi tarkastajaa (lomake).

Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös useita samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistavaksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa. Kaikkiin matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa tehtäviin lisensiaatintutkimuksiin on sisällytettävä tiivistelmä (pdf) .

Väitöstutkimuksen ja lisensiaatintutkimuksen arvostelussa käytetään arvosanoja kiittäen hyväksytty, hyväksytty ja hylätty.

Lisensiaatintutkimuksen tarkastajilla on kirjallisen lausunnon laatimista varten aikaa kaksi kuukautta. Lausunnot saatuaan tiedekuntaneuvosto päättää tutkimuksen hyväksymisestä ja arvosanasta.

Lisensiaatintutkimuksen tarkastamisesta ja hyväksymisestä on voimassa, mitä yliopistoasetuksessa ja sen perusteella annettavassa johtosäännössä määrätään.