Kemian laitos on johtava kemian opetuksen ja tutkimuksen keskus Suomessa. Laitoksessa tehtävä tutkimus on kansainvälisesti arvostettua ja se on jaettu kolmeen tutkimusohjelmaan, jotka ovat MateriaalikemiaMolekyylitiede sekä Synteesi ja analyysi.

Tutkimusohjelmien sisällä toimii lukuisia tutkimusryhmiä ja niissä tehtävään tutkimustyöhön voi tutustua tutkimusryhmien omilla verkkosivuilla. Lisäksi laitoksella toimii Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti VERIFIN sekä Kemian opettajankoulutusyksikkö. Kemian laitoksen tutkijoilla on lukuisia yhteistyöhankkeita Helsingin yliopiston sisällä, mutta tutkimusyhteistyötä tehdään paljon myös muiden kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen, tutkimuslaitosten sekä yritysten kanssa.

Laitoksen johtaja: professori Heikki Tenhu. Varajohtajat: professori Mikko Ritala ja professori Mikko Oivanen.