Suomessa luonnontieteellinen osaaminen on kansainvälistä huippua. Eksakti luonnontiede on Helsingin yliopistossa keskittynyt Kumpulan tiedekampuksella toimivaan matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Alan opetus perustuu tutkimukseen, jonka tekijät ovat maailmalla arvostettuja luonnontieteilijöitä.

Tiedekunnan perustana on matemaattis-luonnontieteellinen perustutkimus, jota soveltavat ja täydentävät maantiede ja geologia. Tiedekunta kantaa merkittävän vastuun kotimaisen tiede- ja koulutuspolitiikan painopisteiksi nostetuista tietoyhteiskunnan kehittämisestä ja luonnontieteiden osaamisesta. Globaaliin ilmastonmuutoksen liittyvä tutkimus ja opetus ei liene haasteista pienin!

Ainelaitoksia on viisi: fysiikan laitosgeotieteiden ja maantieteen laitoskemian laitos, matematiikan ja tilastotieteen laitos ja tietojenkäsittelytieteen laitos.

Tiedekunnan yhteydessä toimivat myös tutkimukseen keskittyvät yksiköt Helsinki Institute of Physics (HIP, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston sekä Lappeenrannan ja Tampereen teknillisten yliopistojen yhteislaitos) ja Helsinki Institute for Information Technology (HIIT, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteinen tietotekniikan tutkimuslaitos).