Suomi jalostaa fuusioreaktorin monialaista tutkimusta bisnekseksi
Suomalaisen teollisuuden osallistumista Iter-fuusioreaktorin rakentamiseen ja syntyvien innovaatioiden hyödyntämistä muilla aloilla vauhditetaan tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteishankkeella. Fuusioenergian hyödyntämiseen tähtäävää Iteria rakennetaan Etelä-Ranskaan.