Helsingin yliopiston yhteistyöprojektit avaavat metsien ilmastonmuutosvaikutusta, maidontuotannon hiilijalanjälkeä ja tehostavat lääkekehitystä
Tutkimuksen ja yritysten yhteistyönä on mahdollista löytää kullekin alueelle sopivat, ilmastoa viilentävät metsäpuut, ympäristöystävälliset lääkesynteesireitit ja kartoittaa maidontuotantoon liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä.