Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2018 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
englanti
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
13000 €

Bottom content

Koulutus

As economic life is affected by globalisation, it is important for successful business law professionals to have extensive knowledge of international business law. The MDP in International Business Law (IBL) is a two-year research-oriented Master´s programme where you will become an internationally-oriented business law professional well-qualified for a career in legal practice and academia.

In the IBL programme you will be able to

 • Increase and deepen your knowledge and understanding of business law, including contract law, company law, IP law, competition law and commercial dispute resolution
 • Further develop your analytical, legal argumentation and communications skills
 • Develop research skills and business law knowledge in order to continue your studies in a PhD programme
 • Study in an international and multicultural environment with students and staff from all over the world
 • Network with potential employers and other potential future colleagues in the field of international business law

Further information about the studies on the Master's programme website: www.helsinki.fi/en/programmes/master/international-business-law

Citizens of non-EU/EEA countries, who do not have a permanent residence status in the area, are liable to pay tuition fees. You can check from FAQ at the Studyinfo website whether or not you are required to pay tuition fees.

Find out more about the Be 1* of the Best Scholarship Programme.

The teaching language of the programme is English. At least 75% of the degree must be completed fully in English (e.g. seminars, seminar papers and similar written work, exams and the Master’s thesis). However, you can also study in other languages, and for example include a semester abroad or law courses taught in Finnish or Swedish.

The International Business Law (IBL) programme offers you the possibility to learn more about business related subjects such as contract and consumer law, commercial law (including company law, securities markets law, competition law and IP law) and commercial dispute resolution from an international point of view.

In the IBL programme you will learn by participating in lecture courses and case study courses as well as by writing seminar papers, presenting your work and completing a research seminar while writing your Master’s thesis. Depending on the courses you take, you will either be studying more independently or you will be involved in group work.

In addition to regular courses and seminars, you have the possibility to participate in Moot Court Competition or Helsinki Law Clinic courses to gain practical experience, network and meet potential employers. We encourage you to seize career opportunities already during your studies. Especially during your second year the year-long research seminar is conducted in such a way that you can work or do an internship during the semesters.

One of the cornerstones of the MDP in International Business Law is its versatility: in addition to all essential fields of business law we offer an extensive selection of other law courses. You can choose to broaden or deepen your expertise in international business law - or both.

You don’t choose any specialisation as such, but you are free to focus on the topics that you are most interested in by selecting your optional studies from the large variety of courses offered by the Faculty of Law or other Helsinki University departments.

You will have the opportunity to gain in-depth knowledge especially in

 • Contract and consumer law
 • Commercial law (including company law, securities markets law, competition law and IP law)
 • Commercial dispute resolution (especially international arbitration)

In addition to the core IBL courses you can focus on topics such as European law, international tax law, trade and transport law, and Russian/Chinese business law. You can also attain a more multidisciplinary degree by taking courses from other faculties or universities.

The scope of the master´s programme is 120 credits (ECTS) to be completed in two academic years. The programme comprises compulsory and optional studies, seminars and research work including a Master’s thesis. In the first year you will concentrate on compulsory and optional studies, and in the second year you will write your thesis and take more optional studies. You can also include an internship and a student exchange period as part of your degree.

During the second year you will write a master´s thesis (30 credits), an independent research project. Your research and writing will be supported by regular research seminar meetings. You will agree on the topic of your thesis with your thesis supervisor. To support your individual career interests, you are free to choose any business law oriented thesis topic, as long as it is approved by your thesis supervisor.

The research seminar in International Business Law is a year-long project during which you will participate in seminar meetings once a month, complete seminar assignments, present your papers, discuss the papers, take a seminar exam, write your Master’s thesis and present the findings in front of the class. During the research seminar you will get regular feedback about your work from your supervisor and fellow students. Upon completing the research seminar, you will have advanced academic argumentation and writing skills as well as thorough understanding of your thesis topic.

Upon graduation you will be an internationally oriented business law professional who is well-qualified for careers in legal practice (such as law firms and corporate legal departments) as well as legal academia. You will have diverse career opportunities both in Finland and abroad. In Finland, for example, law firms have started to recruit students who have completed the MDP in International Business Law. In general, the employment situation for lawyers – especially in the field of business law – is very good.

In the programme you will complete the degree ofMaster of International and Comparative Law (MICL) (kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisteri). The degree of Master of International and Comparative Law provides general eligibility for postgraduate studies and qualifies you for positions which require a master´s level education. However it does not qualify for positions which specifically require a Finnish Master of Laws (oikeustieteen maisteri, OTM) degree.

At the UH Faculty of Law you will take part in an international and multicultural learning environment with students and staff from all over the world. You will also have the possibility to spend a semester abroad as an exchange student in one of Faculty’s numerous partner universities or include a traineeship abroad as part of your study programme.

All courses included in the MDP in International Business Law are provided by the Helsinki University Faculty of Law. You also be able to earn credits from courses in other institutions, such as other law faculties.

The main participants in the programme are Finnish law firms, which are also potential employers. For example, you can take part in one of the thesis programmes provided by some of the larger law firms.

Focus areas of Faculty´s research:

 1. Theoretical, social and cultural foundations of law
 2. Law in a European and global environment
 3. Welfare and the rule of law
 4. Economy, property rights and justice
 5. Law, technology, human beings and the environment

The Master´s degree provides general eligibility for you to continue to doctoral studies.

Hakeminen
Tiedekunnat

Oikeustieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja sen Vaasan yksikkö on osana monialaista eurooppalaista huippuyliopistoa maan johtava oikeustieteellinen koulutusyksikkö. Tiedekunta on myös hyvin kansainvälinen opiskelu- ja tutkimusympäristö. Tiedekuntamme on hyvin suosittu hakukohde opiskeluun hakijoiden joukossa.

Tiedekunnan toiminnassa korostuu laadukkaaseen ajankohtaiseen tutkimustietoon perustuva opetus. Tiedekunnan tavoitteena on kouluttaa opiskelijoitaan vaativiin kansallisiin ja kansainvälisiin oikeudellista asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin. Opetuksessa korostuvat oikeudellisten ongelmien hahmottamiseen ja ratkaisemiseen liittyvien valmiuksien kehittäminen, monipuolinen argumentaatio ja vuorovaikutustaidot. Opetusta pyritään jatkuvasti kehittämään, ja opiskelijoiden mielipiteet ja toivomukset ovat tässä kehittämisessä tärkeitä. Opiskelijat osallistuvat kaikkeen tiedekunnan päätöksentekoon ja sen valmisteluun esimerkiksi toimikuntien ja tiedekuntaneuvoston jäseninä.

Tiedekunta toimii myös tiiviissä vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa tuottaen monipuolisia asiantuntija- ja koulutuspalveluja.

Tiedekunnasta valmistuvat juristit sijoittuvat työelämässä laajalle kentälle niin yksityisen elinkeinoelämän, julkisen hallinnon, tuomioistuinlaitoksen, järjestöjen kuin asianajotoiminnankin piiriin - unohtamatta tutkijoita ja sitä osaa juristeista, jotka sijoittuvat muihin kuin perinteisiin juridisiin ammatteihin. Lakimiehen tehtävät ovat yhteiskunnallisesti arvostettuja, ja he työllistyvät hyvin.

Oikeustieteellinen tiedekunta sijaitsee Porthaniassa, aivan keskustakampuksen keskellä. Porthania on joitakin vuosia sitten peruskorjattu, modernilla opetusteknologialla varustettu ja arkkitehtuuriltaan valoisa ja tyylikäs rakennus. Nurkan takana sijaitsevat upouusi opiskelijakirjasto Kaisa ja oppimiskeskus Aleksandria, joissa opiskelijoille on tarjolla uudenaikaisia opiskelutiloja. Helsingin yliopiston kirjaston palvelut ovat myös helposti saatavilla (esim. tietokannat, verkkolehdet ja oppikirjat).

Oikeustieteellisellä tiedekunnalla on siten keskeinen sijainti suhteessa esimerkiksi valtion virastoihin ja eduskuntaan, joissa keskeiset laitkin valmistellaan. Lisäksi oikeustieteellisen tiedekunnan tutkijoilla ja opettajilla on laajat yhteiskunnalliset verkostot, ja tiedekunnan opetukseen osallistuvat mm. virkamiehet erilaisista valtion virastoista ja tuomioistuimista sekä asianajotoimistot ja niiden edustajat. Opiskelijana sinulla on mahdollisuus luoda kontakteja kaikkiin keskeisiin julkisen ja yksityisen sektorin työnantajiin jo opintojen aikana esimerkiksi kursseilla, työharjoitteluissa sekä vierailuilla näihin tiedekunnan kanssa yhteistyötä tekeviin yrityksiin ja viranomaisiin.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Helsingin yliopiston verkkosivuilta.