Yhteistyöstä vaikuttavuutta

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on monessa mukana - tutkimuksemme ja asiantuntemuksemme antaa arvokasta uutta tietoa yhteiskunnalle ja kouluttaa alojen uusia osaajia.

Tiedekunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy siitä, että tutkimustuloksemme ja asiantuntijamme ovat yhteiskunnan käytössä ja päätöksenteon tukena niin kotimaassa kuin globaalistikin. Myös alumnimme ovat meille tärkeitä sanansaattajia ja vuoropuhelun kumppaneita.

Tutkijamme ja opettajamme toimivat lukuisissa erilaisissa asiantuntijaelimissä, kuten Valtion ravitsemusneuvottelukunnassa ja muissa ministeriöiden ja EU-tason työryhmissä. Teemme aktiivisesti opetus- ja tutkimusyhteistyötä alan sektoritutkimuslaitosten ja yritysten kanssa.

Tavoitteena on, että tutkimuksemme on alansa kärjessä ja tuottamamme tieto löytää hyödyntäjänsä. Lisäksi on tärkeää, että opetuksemme on ajankohtaista ja vastaa työelämän tarpeita, ja opiskelijamme saavat työelämäkontakteja jo opiskeluaikanaan.