Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja sen eri tieteenaloja edustavien yhteiskunnan keskeisten toimijoiden välistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä tiedekunnan toiminnan kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi. Tavoitteena on saavuttaa laaja-alainen näkemys tiedekunnan yhteiskunnallisesta merkityksestä, tunnettuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista sekä edistää niitä. Neuvottelukunnan jäsenet tuovat keskusteluun omien alojensa ajankohtaisia asioita. Näiden pohjalta tunnistetaan synergiaetuja sekä monitieteisiä, laitosrajat ylittäviä mahdollisuuksia kehittää tiedekunnan yhteiskunnallista vuorovaikutusta, tutkimusta ja opetusta sekä luoda tuloksellisia kumppanuuksia.

Dekaani on nimennyt (14/2015, 16.2.2015) tiedekunnan neuvottelukunnan 31.12.2017 päättyväksi toimikaudeksi.

Neuvottelukunnan kokoonpano

Neuvottelukuntaan kutsuttiin puheenjohtajaksi toimitusjohtaja Juha Gröhn, Atria Oyj.
Keväästä 2016 alkaen puheenjohtajana on toiminut dekaani Marketta Sipi.

Jäseniksi kutsuttiin seuraavat henkilöt:  
toiminnanjohtaja Tapio Hankala, Metsänhoitajaliitto ry
kehitysjohtaja Ilkka P. Laurila, Luonnonvarakeskus
toiminnanjohtaja Timo Maasilta, Maa- ja vesitekniikan tuki ry
tutkimusjohtaja Mikko Peltonen, Maa- ja metsätalousministeriö
koulutusjohtaja Susanna Tauriainen, MTK
toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, Agronomiliitto ry
 
Lisäksi maatalous-metsätieteellistä tiedekuntaa neuvottelukunnassa edustavat seuraavat henkilöt:
dekaani, professori Marketta Sipi     
varadekaani, professori Jari Valkonen     
varadekaani, yliopistonlehtori Janna Pietikäinen    
johtaja, professori Pekka Mäkinen, Taloustieteen laitos
johtaja, professori Helena Korpelainen, Maataloustieteiden laitos
johtaja, professori Maija Tenkanen, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
johtaja, professori Pasi Puttonen, Metsätieteiden laitos
johtaja, professori Sami Kurki, Ruralia-instituutti
opiskelija Anna Lilja     
opiskelija Lauri Jyllilä