Tohtoriopinnot

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan jatkotutkintoja ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot: maatalous-metsätieteen tohtori (MMT), maatalous-metsätieteiden lisensiaatti (MML), elintarviketieteen tohtori (ETT), elintarviketieteen lisensiaatti (ETL) ja filosofian tohtori (FT).

Tiedekunta päättää hakemuksen hyväksyessään aikaisempien opintojen ja väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen aihepiirin perusteella, mihin tutkintoon opinnot johtavat.

Ennen 1.8.2017 aloittaneiden tohtorikoulutettavien tohtorin tutkintoon sisältyy 60 opintopisteen laajuiset teoreettiset opinnot sekä väitöskirjasta ja sen julkinen puolustaminen. Siirtymäaika uusiin, tohtoriohjelmakohtaisiin tutkintovaatimuksiin on kolme vuotta.

Uudet, tohtoriohjelmakohtaiset tutkintovaatimukset sisältävät 40 opintopisteen laajuiset teoreettiset opinnot, väitöskirjan, sekä väitöskirjan julkisen puolustamisen. Ohjelmakohtaiset tutkintovaatimukset löytyvät ohjelmien sivuilta.

Tohtoriohjelmat järjestävät jatkotutkintoihin sopivia opintojaksoja, seminaareja, työpajoja ja muuta opetusta.

Opetustiedot löytyvät Opintoni -sivulta. Kirjautumatta opetustietoja voi selata ja katsella kurssisivujen hakusivulta.

Kuluvan vuoden opinto-opas löytyy WebOodista. Tutkijakoulujen ja tohtoriohjelmien koulutustarjonta löytyy niiden kotisivuilta: Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat.