Hae jatko-opiskelijaksi

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa tehdään tutkimusta ihmisen ja ympäristön hyväksi. Tutkimuskohteita ovat muun muassa ravitsemus, elintarviketeknologia, metsien käyttö ja ympäristötiede. Tavoitteena on hyödyntää tutkimusta luonnonvarojen kestävän käytön hyväksi.

Tutkimuskohteet vaihtelevat mikrobiologiasta sademetsiin. Tutkimus on monitieteistä ja tutkijat hyvin verkottuneita - yhteistyö yliopiston sisällä sekä ulkopuolisten tutkimuslaitosten kanssa on sujuvaa. Tiedekunnassa tehtävä tutkimus on sekä kansallisesti että kansainvälisesti arvostettua.

Tohtorikoulutettavat työskentelevät yleensä tutkimusryhmissä, jotka saavat rahoituksensa sekä yliopistolta että ulkopuolisilta rahoittajilta.

Tieteellisen jatkokoulutuksen perustana on suomalainen ylempi korkeakoulututkinto tai ulkomaalainen koulutus, joka antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.  Vain poikkeustapauksessa jatko-opiskelijaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on muulla tavalla saavuttanut valmiudet suorittaa jatko-opintoja. (Yliopistolaki 558/2009, §37).

Tohtorin tutkinto koostuu 1.8.2017 tutkintovaatimusten mukaan 40 opintopisteen laajuisista teoreettisista opinnoista ja väitöskirjasta sekä sen julkisesta puolustamisesta. Tohtoriohjelmakohtaiset tutkintovaatimukset löytyvät tohtoriohjelmien sivuilta.

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä useita samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistavaksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto (ns. artikkeliväitöskirja) tai monografiaväitöskirja. Artikkeliväitöskirjan julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan jatkotutkintoja ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot: maatalous-metsätieteen tohtori (MMT), maatalous-metsätieteiden lisensiaatti (MML), elintarviketieteen tohtori (ETT), elintarviketieteen lisensiaatti (ETL) ja filosofian tohtori (FT).

Tiedekunta päättää hakemuksen hyväksyessään aikaisempien opintojen ja väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen aihepiirin perusteella, mihin tutkintoon opinnot johtavat.

Päätösesitys valmistellaan tiedekunnassa ja tiedekunnan dekaani tekee päätöksen tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä. Päätös tehdään  tohtoriohjelman lausuntojen perusteella.

Hakijoille lähetetään tieto hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sähköpostitse. Päätökseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua tiedekuntaneuvostolta 14 päivän kuluessa ja seuraavaksi hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on lähetetty tiedoksi. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja siinä on tarkasti yksilöitävä, mihin ja millä perusteella muutosta haetaan.

Katso päätösten aikataulu kunkin tohtoriohjelman kotisivulta.