Maisterintutkielman tarkastajat

Maisterintutkielman tarkastaa kaksi tarkastajaa, jotka vastuuprofessori nimeää. Toinen tarkastaja tulee laitokselta ja toinen pääsääntöisesti laitoksen ulkopuolelta. On suositeltavaa, että vastuuprofessori itse toimii toisena tarkastajana.

Maisterintutkielman arvostelu

Maisterintutkielman arvostelu tapahtuu e-thesiksessä.
Ohjeet maisterintutkielman tarkastajille tarkastuksen etenemisestä:
Ohjeet tarkastajalle pdf
Guidelines for an examiner pdf

Maisterintutkielman arviointi perustuu tiedekunnan yhteiseen maisterintutkielman arviointimartriisiin. Maisterintutkielma arvostellaan 7-portaisella latinankielisellä asteikolla. Tarkastajat laativat tutkielman arvioinnista kirjallisen lausunnon, johon sisältyy arvosanaehdotus. Lausunto kirjoitetaan arviointimatriisiin perustuen. Tiedekuntaneuvosto päättää maisterintutkielmien hyväksymisestä ja niistä annettavista arvosanoista. Noin viikkoa ennen tiedekuntaneuvostossa tapahtuvaa arvostelua opiskelija saa tietoonsa arviointiperusteet ja ehdotetun arvosanan. Perustellusta syystä opiskelija voi vielä keskeyttää tutkielmansa arvostelun.
Maisterintutkielman arviointimatriisi pdf (kolmella kielellä: suomi, ruotsi ja englanti)