Ohjeet maisterintutkielman tarkastamiseen

Maisterintutkielman tarkastajat

Nämä ohjeet koskevat ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneiden tutkielmien tarkastusta.

Uusissa 1.8.2017 alkaneissa koulutusohjelmissa noudatetaan 5-portaista arviointimatriisia. Maisterintutkielmien ohjeistus sekä arviointimatriisi päivitetään kevään aikana.

Maisterintutkielman tarkastaa kaksi tarkastajaa, jotka vastuuhenkilö nimeää. Toinen tarkastaja tulee osastolta ja toinen pääsääntöisesti osaston ulkopuolelta. On suositeltavaa, että vastuuprofessori itse toimii toisena tarkastajana.

Maisterintutkielman arvostelu

Maisterintutkielman arvostelu tapahtuu e-thesiksessä.
Ohjeet maisterintutkielman tarkastajille tarkastuksen etenemisestä:
Ohjeet tarkastajalle pdf
Guidelines for an examiner pdf

Maisterintutkielman arviointi perustuu tiedekunnan yhteiseen maisterintutkielman arviointimatriisiin. Maisterintutkielma arvostellaan 7-portaisella latinankielisellä asteikolla. Tarkastajat laativat tutkielman arvioinnista kirjallisen lausunnon, johon sisältyy arvosanaehdotus. Lausunto kirjoitetaan arviointimatriisiin perustuen. Tiedekuntaneuvosto päättää maisterintutkielmien hyväksymisestä ja niistä annettavista arvosanoista. Noin viikkoa ennen tiedekuntaneuvostossa tapahtuvaa arvostelua opiskelija saa tietoonsa arviointiperusteet ja ehdotetun arvosanan. Perustellusta syystä opiskelija voi vielä keskeyttää tutkielmansa arvostelun.
Maisterintutkielman arviointimatriisi pdf (kolmella kielellä: suomi, ruotsi ja englanti)