Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää hakijalle, jolla ei ole perus- tai jatkotutkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopistossa. Suoritusoikeus voidaan myöntää hakijan ammatillisen tai tieteellisen pätevyyden lisäämiseksi tai suoritettavien opintojen liittämiseksi toisessa oppilaitoksessa suoritettavaan tutkintoon.

Myös ns. täydentävät opinnot (eli opinnot, joilla täydennetään Helsingin yliopistossa suoritettua tutkintoa) ovat erillisiä opintoja.

HUOM! JOO-sopimuksen piiriin kuuluvien yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijat hakevat opintojen suoritusoikeutta pääsääntöisesti JOO-opintojen hakemuksella.

Erillisten opintojen suoritusoikeutta koskevat periaatteet maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa

Opintojen suoritusoikeuden myöntämisessä otetaan huomioon sekä laitoksen opetusresurssit että hakijan aiemmat opinnot ja hänen esittämänsä perustelut. Erillisten opintojen suoritusoikeus ei anna oikeutta suorittaa tutkintoa eikä tällaisen oikeuden saaneella henkilöllä ole tutkinto-opiskelijan etuja ja oikeuksia. Suoritusoikeus rajoittuu niihin opintoihin, joihin se on myönnetty. Suoritusoikeus myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi.

Suoritusoikeutta voi hakea:

  • opintojen liittämiseksi muussa oppilaitoksessa suoritettavaan tutkintoon
  • aikaisemman korkeakoulu- tai ammattitutkinnon täydentämiseksi
  • ammattitehtävissä toimiva henkilö ammattipätevyytensä lisäämiseksi
  • avoimen korkeakoulun opiskelija, jonka opiskelemia aineita ei ole riittävän laajuisina tarjolla muualla tai
  • muulla tiedekunnan hyväksymällä perusteella hakeva henkilö

Haku erillisiin opintoihin

Erillisiin opintoihin haetaan kahdesti vuodessa sähköisellä lomakkeella.
Keväällä 2017 hakuaika on 15.3. - 5.4.2017 klo 15.00.
Syksyllä 2017 hakuaika on 6. - 20.9.2017 klo 15.00.

Erillisistä opinnoista perittävät maksut

Erilliset opinnot ovat maksullisia. Maksu peritään opetusjärjestelyistä, oppimateriaalista ja opetuksen liitännäispalveluista, ei opetuksesta ja kuulusteluista. Maksu peritään ennen opintojen aloittamista.

Opinnoista perittävät maksut 1.8.2015 alkaen:
15 € / opintopiste (Dekaanin päätös (36/2015) tiedekunnassa noudatettavista maksuista ja palkkioista)
Lasku lähetetään opiskelijalle hyväksymisen yhteydessä.

Lisätietoja tiedekunnan tarjoamasta opetuksesta

Maatalous-metsätieteellisen opetustietoja voi selata ja katsella kurssisivujen hakusivulta. Suoritettavista opintojaksoista saa lisätietoa mm. tiedekunnan opinto-oppaasta. Ajankohtaiset opetustiedot löytyvät WebOodista, jossa kurssin tietoja voi hakea esim. kurssin nimellä, lyhenteellä tai kurssin 5-numeroisen rekisteröintikoodin (tunniste) avulla. Sekä WebOodin että kurssisivujen tietoja voi selata rekisteröitymättä.