Valmistuminen ja tutkinnot

Kun olet suorittanut kaikki pääaineesi tutkintovaatimusten mukaiset opinnot, voit valmistua maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta joko maatalous- ja metsätieteiden kandidaatiksi tai maisteriksi tai vaihtoehtoisesti elintarviketieteiden kandidaatiksi tai maisteriksi, riippuen suorittamistasi opinnoista. Valmistuessasi saat tiedekunnalta todistuksen suorittamastasi tutkinnosta.
 

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkinnot ja oppiarvot

 • Elintarviketieteiden kandidaatti
 • Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti
 • Elintarviketieteiden maisteri
 • Filosofian maisteri
 • Maatalous- ja metsätieteiden maisteri
 • Elintarviketieteiden lisensiaatti
 • Maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti
 • Elintarviketieteiden tohtori
 • Filosofian tohtori
 • Maatalous- ja metsätieteiden tohtori

Biotekniikan, markkinoinnin ja mikrobiologian pääaineissa elintarviketieteiden kandidaatin ja elintarviketieteiden maisterin tutkintonimikkeen edellytyksenä on, että opiskelija on hyväksytysti suorittanut joko elintarviketieteiden perusopinnot (25 opintopistettä) tai 25 opintopisteen sivuainekokonaisuuden jostakin seuraavista pääaineista: elintarvikekemia, elintarviketeknologia tai ravitsemustiede.

Agronomin ja metsänhoitajan arvot

Yliopistotasoisella agronomi- ja metsänhoitajakoulutuksella on satavuotiset perinteet. Ensimmäiset tiedekunnan tutkinnonsuorittajat valmistuivat vuonna 1910: ensimmäisenä agronomitutkinnon suoritti Tatu Nissinen ja metsänhoitajatutkinnon Henrik Wrede. Tuolloin Helsingin yliopistoa kutsuttiin Aleksanterin-Yliopistoksi ja alan opetusta järjestettiin maanviljelys-taloudellisessa tiedekuntaosastossa. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta perustettiin myöhemmin vuonna 1924 maatalous- ja metsätieteiden opetuksen kehittymisen ja vakiintumisen myötä.

Nykyisin agronomin ja metsänhoitajan arvo myönnetään anomuksesta opiskelijalle, joka on suorittanut maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinnon tai vastaavat tiedot sekä maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon määrätyissä pääaineissa. Myönnetystä arvosta tulee merkintä tutkintotodistukseen.

Metsänhoitajan arvo voidaan myöntää metsätieteiden pääaineopiskelijoille.

Agronomin arvo voidaan myöntää seuraavien pääaineiden opiskelijoille:

 • biotekniikka (kasvi- ja kotieläinbiotekniikan opintosuunnat)
 • kasvintuotannon biologia, kasvintuotantotieteet
 • kotieläintiede
 • maaperä- ja ympäristötiede
 • maatalousekonomia
 • maatalous- ja ympäristöteknologia (1.8.2010 alkaen agroteknologia)
 • markkinointi
 • ympäristöekonomia

Kun haluat valmistua kandidaatiksi tai maisteriksi, toimi näiden ohjeiden mukaan. Lisensiaatiksi ja tohtoriksi valmistumisen ohjeet löytyvät jatko-opiskelun sivulta.

 1. Tarkista, että olet ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopistoon. Läsnäoloa edellytetään opintosuoritusten (myös maisterintutkielman) rekisteröinnissä. Tutkinto voidaan myöntää myös poissaolevaksi ilmoittautuneelle opiskelijalle, mikäli kaikki tutkintoon vaadittavat opintosuoritukset on rekisteröity edellisellä lukukaudella opiskelijarekisteriin.
   
 2. Tarkista, että kaikki opintosuorituksesi näkyvät opiskelijarekisterissä. Mahdollisten puuttuvien tai virheellisten tietojen ilmetessä ota yhteyttä Viikin opiskelijapalveluihin tietojen korjaamiseksi. Maisterintutkielma rekisteröidään Viikin opiskelijapalveluissa tiedekuntaneuvoston kokousta seuraavana päivänä.
   
 3. Varmista, että olet hakenut merkinnät opintokokonaisuuksista.

Kandidaatintutkinto:

 • perusopinnot
 • aineopinnot
 • vähintään yksi sivuaine
 • muita opintoja -opintokokonaisuus

Maisterintutkinto:

 • syventävät opinnot
 • muita opintoja opintokokonaisuus
 • lisäksi maisterivalinnan kautta hyväksyttyjen tulee hakea kokonaisuusmerkintä täydentävistä opinnoista

Muita opintoja -opintokokonaisuuteen tulee sisällyttää muut tutkintovaatimusten mukaiset opinnot, jotka eivät sisälly kandidaatin tutkinnossa perus-, aine- ja sivuaineopintoihin; maisterin tutkinnossa ne ovat muita tutkintovaatimusten mukaisia opintoja, jotka eivät sisälly syventäviin opintoihin. Kandidaatin tutkinnossa näitä opintoja ovat HOPS, TVT- ja kieliopinnot sekä yleisopinnot ja valinnaiset opinnot. Maisterin tutkinnossa opinnot ovat mm. HOPS, yleisopinnot ja valinnaiset opinnot.

Opintokokonaisuuden rekisteröintiä varten, toimita kokonaisuuslomake hyväksyttäväksi kyseisen opintokokonaisuuden vastuuprofessorille tai hänen valtuuttamalleen henkilölle. Vastuuprofessori tarkistaa, että vaadittavat suoritukset on tehty ja toimittaa tiedot rekisteröitäviksi. Muita opintoja –opintokokonaisuus toimitetaan hyväksyttäväksi joko vastuuprofessorille, oman pääaineen opintoneuvojalle tai koulutussuunnittelijalle.

Tarkista, että tutkinnon laajuudeksi tulee vähintään 180 op kandidaatin tutkinnossa ja 120 op maisterin tutkinnossa.

4. Kun kaikki tutkintoon sisällytettävät opintokokonaisuudet näkyvät opintosuorituksissasi, täytä tutkintotodistuspyyntölomake ja toimita se Viikin opiskelijapalveluihin.

Kandidaatin tutkintotodistuspyyntö

Maisterin tutkintotodistuspyyntö

 

Kandipalautekysely

HUOM Kandidaatiksi valmistuvat: kandipalautekysely on osa valmistumista. Kyselyyn pitää vastata ennen kuin saa kandidaatin tutkintotodistuksen. Kysely ei koske maisteriksi valmistuvia.

Kun tutkintotodistuspyyntö on saapunut Viikin opiskelijapalveluihin, saat automaattisesti sähköpostin, jossa on linkki kyselyyn. Kandipalautekyselyyn pitää vastata ennen kuin saat tutkintotodistuksen.

Allekirjoita tutkintotodistuspyyntö.

Jos olet saanut päätöksen esim. vapautuksesta toisen kotimaisen kielen suorittamisesta, toimita päätös siitä.

5. Varmista maisterintutkielmasi mahdollisten painettujen kappaleiden lukumäärä ja jakelu omasta pääaineestasi. Jos painettuja kappaleita tarvitaan, laitos osallistuu painatuskustannuksiin

Tutkintopäiväksesi merkitään se päivä, jolloin tutkintotodistuspyyntö on toimitettu Viikin opiskelijapalveluihin. Voit valita tutkintopäiväksesi myös myöhäisemmän arkipäivän.

Todistus kirjoitetaan sinulle oman valintasi mukaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Todistuksen liitteenä sinulle toimitetaan maksutta englanninkielinen opintosuoritusote ja kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite (diploma supplement). Mikäli tarvitset todistuksesta virallisia jäljennöksiä, merkitse ne tutkintotodistuspyyntölomakkeelle ja maksa tilaamasi jäljennökset etukäteen. Englanninkielisestä maisteriohjelmasta valmistuvalle annetaan sekä suomen- (tai vaihtoehtoisesti ruotsinkielinen) että englanninkielinen todistus veloituksetta.

Tutkintotodistus on valmis viimeistään neljän viikon kuluttua asiakirjojen jättämisestä. Kesäaikana ja ruuhka-aikoina toimitus saattaa kestää kauemmin. Saat tarvittaessa väliaikaisen tutkintotodistuksen.

Syyslukukauden 2018 valmistumisaikataulu

 • Syyslukukausi päättyy 31.12.2018
 • Lukukauden viimeinen tiedekuntaneuvoston kokous on 11.12.2018
 • Tiedekuntaneuvostoon jätettävät tutkielmien arvosanaesitykset on toimitettava viimeistään 27.11.2018 (koskee vain pro gradu -tutkielmia ja väitöstutkimuksia)

Syyslukukauden 2018 loppuun mennessä valmistuvia opiskelijoita pyydetään jättämään tutkintotodistuspyyntönsä 18.12.2018 mennessä, jolloin valmistumispäiväksi merkitään tutkintotodistuspyynnön jättöpäivä. Ajalla 19.-31.12.2018 jätetyille pyynnöille valmistumispäiväksi kirjataan 2.1.2019.

Tutkintotodistuksen jäljennökset maksavat 8 euroa/kpl.

Käytä maksaessasi seuraavia maksutietoja:

Maksun saaja: Helsingin yliopisto

Tilit ja viite:

 • Nordea FI23 1660 3000 0777 20
 • Pohjola FI58 5000 0120 3778 32
 • Danske Bank FI83 8000 1000 0464 75

Viite: 80033

Viitettä on ehdottomasti käytettävä.

Jos maksat ulkomaalaisen pankin kautta ovat maksutiedot seuraavanlaiset:

Vastaanottajan nimi: University of Helsinki
Pankki: Nordea, Aleksis Kiven katu 3-5, FI-00020 Nordea, Finland
IBAN: FI2316603000077720
Swift-koodi: NDEAFIHH

Lisää tietoa jäljennöksistä ja käännöksistä

Valmistunut, juhlista saavutustasi!

Maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta valmistuneille järjestetään kerran vuodessa valmistumisjuhla, johon ovat tervetulleita kaikki edellisenä ja kuluvana lukukautena valmistuneet. Kutsu lähetetään valmistuneille tutkintotodistuksen yhteydessä tai sähköpostin välityksellä noin kuukautta ennen juhlaa. Muista päivittää sähköpostisoitteesi tutkintotodistuspyynnön yhteydessä niin, että kutsu tavoittaa sinut myös valmistumisesi jälkeen.

Tilaisuuteen toivotetaan tervetulleeksi myös valmistuneen perheenjäsenet ja ystävät (kuitenkin enintään 3 juhlavierasta valmistuneen lisäksi). Opetuksesta vastanneet henkilöt pääainelaitokselta ovat myös tervetulleita juhlaan.

Tilaisuuden ohjelmaan kuuluvat dekaanin tervehdys, kutsuvieraan ja vastavalmistuneen puhe, musiikkiesitykset sekä kuohuviinitarjoilu. Tilaisuudessa jaetaan valmistuneille myös henkilökohtaiset kukkatervehdykset.

Seuraava valmistumisjuhla järjestetään 12.4.2019 klo 14 – 16 Helsingin yliopiston päärakennuksen juhlasalissa (Aleksanterinkatu 5).

Juhlaan ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella.

Juhlallinen maisteri- ja tohtoripromootio

Promootio on akateemisten opintojen juhlallinen päätös, jossa promoottori vihkii maisterit painamalla heidän päähänsä laakerinlehtiseppeleen ja tohtorit ojentamalle heille tohtorinhatun ja miekan. He saavat myös todistuksen promootioon osallistumisesta. Promootiossa vihitään myös riemumaistereita ja riemutohtoreita, jotka ovat valmistuneet tiedekunnasta 50 vuotta aiemmin, sekä tiedekunnassa edustetuilla aloilla erityisen ansioituneita muita henkilöitä tiedekunnan kunniatohtoreiksi.

Promootiojuhla kokoaa joka kuudes vuosi tiedekunnasta valmistuneet yhteen juhlimaan kolmen päivän ajaksi. Helsingin yliopiston promootio on poikkeuksellisen upea akateeminen juhla, mahdollisesti lajissaan ylittämätön maailmassa!

Edellinen maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan promootio järjestettiin vuonna 2014.

Alumniverkosto

Toivomme sinun pitävän yhteyttä tiedekuntaamme ja laitokseesi myös valmistumisesi jälkeen.

Rekisteröitymällä yliopiston alumniverkostoon saat sähköpostiisi neljä kertaa vuodessa ilmestyvän uutiskirjeen yliopiston ajankohtaisista tapahtumista ja tutkimuksesta. Verkostoon kuuluu jo monta sataa tiedekunnastamme valmistunutta.

Yliopiston Työelämään -sivustolta löytyy mm. Urapalvelut, joka  tarjoaa työnhaun tueksi koulutus- ja ohjauspalveluja myös vastavalmistuneille ja alumneille.

Onnittelut valmistumisesi johdosta!