Yleiset metsälinnut vähenevät eteläisessä Suomessa

Monien metsälintujen pesimäkannat ovat pienentyneet merkittävästi viimeisen 30 vuoden aikana Etelä- ja Keski-Suomessa. Lintujen väheneminen näkyy etenkin tarkastelujakson viimeisen 15 vuoden aikana. Tutkijat uskovat kannanmuutosten johtuvan todennäköisimmin sekä metsätaloudesta johtuvasta metsärakenteen muutoksesta että ilmastonmuutoksesta.

Monien metsälintujen pesimäkannat ovat pienentyneet merkittävästi viimeisen 30 vuoden aikana Etelä- ja Keski-Suomessa. Lintujen väheneminen näkyy etenkin tarkastelujakson viimeisen 15 vuoden aikana. Tutkijat uskovat kannanmuutosten johtuvan todennäköisimmin sekä metsätaloudesta johtuvasta metsärakenteen muutoksesta että ilmastonmuutoksesta.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 32 yleisen metsälintulajin kannankehitystä. Lajien elinympäristön valinta vaikutti kannankehitykseen. Mitä enemmän laji suosii varsinaista metsää suhteessa pensaikkoihin ja avohakkuisiin, sitä voimakkaammin laji on taantunut. Varttuneita metsiä suosivat lajit vähenivät tutkimusjakson aikana noin viidenneksellä. Esimerkiksi sirittäjällä ja hömö- ja töyhtötiaisella taantuminen on ollut kuitenkin huomattavasti voimakkaampaa.

– Tämä on huolestuttava merkki, sillä kyse on monista yleisistä suomalaisista laululinnuista, eikä pelkästään vanhaan metsään erikoistuneista lajeista, kertoo tutkija Sara Fraixedas Helsingin yliopiston Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta.

Tutkimuksen tuloksilla on selvä yhteiskunnallinen viesti.

– Mikäli metsien hyödyntämistä lisätään, kuten nykyinen hallitus on suunnitellut, se vaikuttaa todennäköisesti entistä negatiivisemmin yleisten metsälintujen runsauteen, tarkentaa akatemiatutkija Aleksi Lehikoinen Luomuksesta.

Tulokset osoittavat lisäksi, että karuja metsiä suosivien eli pääsääntöisesti pohjoisten lintulajien kannat ovat taantuneet voimakkaammin kuin rehevissä metsissä viihtyvien eteläisten lajien kannat. Pohjoiset lajit ovatkin usean uhkatekijän ristitulessa. Tämä tukee tutkimuksia, joiden mukaan ilmastonmuutos siirtää lajien runsautta kohti pohjoista, jolloin pohjoiset lajit harvinaistuvat ja eteläiset runsastuvat.

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Luomuksen ja Aronia instituutin kanssa, ja se on julkaistu kansainvälisen Ornis Fennica-tiedelehden verkkosivuilla. Tutkimus perustuu Luomuksen koordinoimaan ja lintuharrastajien keräämään linja- ja pistelaskenta-aineistoon.

Alkuperäisjulkaisu:
Population trends of common breeding forest birds in southern Finland are consistent with trends in forest management and climate change

Lisätietoja:

Tutkija Sara Fraixedas, Luonnontieteellinen keskusmuseo (englanniksi), sara.fraixedas@helsinki.fi, 044 9586456

Erikoistutkija Andreas Lindén, Aronia instituutti (suomeksi, ruotsiksi, englanniksi), andreas.linden@novia.fi, 050 3446399

Akatemiatutkija Aleksi Lehikoinen, Luonnontieteellinen keskusmuseo (suomeksi, englanniksi), aleksi.lehikoinen@helsinki.fi, 045 1375732