Yhteistyötä monimuotoisuuden puolesta

Tiedote 17.3.2011
Korkeasaaren eläintarha
Luonnontieteellinen keskusmuseo
Metsähallituksen luontopalvelut

Korkeasaaren eläintarha, Luonnontieteellinen keskusmuseo ja Metsähallituksen luontopalvelut edistävät yhteistyössä luonnon monimuotoisuuden suojelua, hoitoa ja kestävää käyttöä.

Vastikään solmitun yhteistyösopimuksen tarkoituksena on suojella eliölajeja niin luonnon ympäristöissä kuin tarhaolosuhteissa. Yhteistyötä viritetään eliölajien ja luontotyyppien suojelun tutkimuksessa ja asiantuntijatyössä sekä seurantamenetelmien kehittämisessä. Tavoitteena on niin ikään vahvistaa valistus- ja näyttelytoimintaa ja näihin liittyvää viestintää.

Käytännössä yhteistyömahdollisuuksia tarjoutuu esimerkiksi luontoalueiden käytössä tutkimustarpeisiin tai sellaisten näyttelyiden tuottamiseen, jotka voivat olla esillä Luonnontieteellisen museon, Korkeasaaren ja Luontokeskusten tiloissa.

Lisätietoja:
Eläintarhanjohtaja Jukka Salo, p: 09 310 37870, jukka.salo@hel.fi

Luonnontieteellisen keskusmuseon johtaja Leif Schulman, p. 09 191 28884, leif.schulman@helsinki.fi

Luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen
p. 0205 64 4386, rauno.vaisanen@metsa.fi

Korkeasaari: www.korkeasaari.fi

Luonnontieteellinen keskusmuseo: www.luomus.fi

Metsähallituksen luontopalvelut: www.luontoon.fi


Tiedote 17.3.2011
Korkeasaaren eläintarha
Luonnontieteellinen keskusmuseo
Metsähallituksen luontopalvelut

Korkeasaaren eläintarha, Luonnontieteellinen keskusmuseo ja Metsähallituksen luontopalvelut edistävät yhteistyössä luonnon monimuotoisuuden suojelua, hoitoa ja kestävää käyttöä.

Vastikään solmitun yhteistyösopimuksen tarkoituksena on suojella eliölajeja niin luonnon ympäristöissä kuin tarhaolosuhteissa. Yhteistyötä viritetään eliölajien ja luontotyyppien suojelun tutkimuksessa ja asiantuntijatyössä sekä seurantamenetelmien kehittämisessä. Tavoitteena on niin ikään vahvistaa valistus- ja näyttelytoimintaa ja näihin liittyvää viestintää.

Käytännössä yhteistyömahdollisuuksia tarjoutuu esimerkiksi luontoalueiden käytössä tutkimustarpeisiin tai sellaisten näyttelyiden tuottamiseen, jotka voivat olla esillä Luonnontieteellisen museon, Korkeasaaren ja Luontokeskusten tiloissa.

Lisätietoja:
Eläintarhanjohtaja Jukka Salo, p: 09 310 37870, jukka.salo@hel.fi

Luonnontieteellisen keskusmuseon johtaja Leif Schulman, p. 09 191 28884, leif.schulman@helsinki.fi

Luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen
p. 0205 64 4386, rauno.vaisanen@metsa.fi

Korkeasaari: www.korkeasaari.fi

Luonnontieteellinen keskusmuseo: www.luomus.fi

Metsähallituksen luontopalvelut: www.luontoon.fi