Vuoden lintulaskija on Heikki-Pekka Innala

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus ja BirdLife Suomi valitsivat Vuoden lintulaskijaksi 2018 Heikki-Pekka Innalan Valkeakoskelta. Innala on osallistunut pitkään ja monipuolisesti linnustonseurantoihin sekä kannustanut aktiivisesti muita vapaaehtoisia mukaan.

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus ja BirdLife Suomi valitsivat Vuoden lintulaskijaksi 2018 Heikki-Pekka Innalan Valkeakoskelta. Innala on osallistunut pitkään ja monipuolisesti linnustonseurantoihin sekä kannustanut aktiivisesti muita vapaaehtoisia mukaan.

Vuoden lintulaskija on erityisen aktiivinen vaativissa pesimäaikaisissa linjalaskennoissa, joita hän on taivaltanut jo reilusti yli 600 kilometriä. Pesimäaikaiset laskennat ovat lintukantojen seurannassa erittäin tärkeitä.

Linjalaskentojen lisäksi Innala laskee vuosittain viittä pistelaskentareittiä. Talvilintulaskentoja Vuoden lintulaskijalle on ehtinyt kertyä jo pitkälle yli pari sataa kappaletta. Tätä nykyä hän kiertää kuutta talvilintulaskentareittiä Valkeakoskella. Lisäksi Innala on osallistunut vesilintulaskentoihin.

Vuoden lintulaskija on rohkaissut muita mukaan seurantoihin, osallistunut laskijatapaamisiin ja kouluttanut muita laskijoita erityisesti linjalaskentojen suorittamiseen.

Vapaaehtoisten työlle perustuvat lintulaskennat muodostavat keskeisen osan lintututkimuksen aineistoista. Laskennoista saadun datan perusteella arvioidaan miten lintukannat ovat muuttuneet ja mitkä tekijät ovat muutosten takana.

Laskennasta saa myös itselleen

Linnuston laskennoissa Innala on ehtinyt kokea monen moisia elämyksiä. Mieleenpainuvimpana kenties karhun kohtaaminen.

– Kuulin ensin ison eläimen liikettä metsässä ja hetkeä myöhemmin huomasin, miten karhu painautui piiloon makuulle parinkymmenen metrin päähän, hän kertoo.

Linjalaskentojen yhteydessä vastaan ovat tulleet myös ilves ja ahma.

Lukemattomista lintuhavainnoista Innala mainitsee muun muassa hauholaiselta linjalta löytyneen lapinuunilinnun ja Valkeakoskella peltolinjaa valmistellessa näkemänsä punapäälepinkäisen.

Vuoden lintulaskijalla on jo suunnitelma valmiina ensi kesän laskentoihin. Aikomuksena on toteuttaa jo tavaksi muodostunut linjalaskentatournee etelästä pohjoiseen, johon mahtuu useita tällä hetkellä vähän laskettuja linjoja.

Suomen linnuston kannanseurannat perustuvat vapaaehtoisten lintuharrastajien työhön. Nyt neljättä kertaa valitulla Vuoden lintulaskija -palkinnolla Luomus ja BirdLife Suomi kiittävät vapaaehtoisia arvokkaasta työstä ja samalla haluavat muistuttaa vapaaehtoistyön tärkeydestä lintukantojen seurannassa.

Lisätietoja: