Viherkattotutkimus sai tunnustusta

Helsingin yliopiston Viides ulottuvuus -tutkimusohjelma sai perjantaina Suomen Arkkitehtiliiton kestävän kehityksen tunnustuksen. Viime vuoden lopulla samaiselle ohjelmalle myönnettiin Vihervuoden mitali suomalaisen viherkattotietouden lisäämisestä.

Helsingin yliopiston Viides ulottuvuus -tutkimusohjelma sai perjantaina Arkkitehtiliiton kestävän kehityksen tunnustuksen. Viime vuoden lopulla samaiselle ohjelmalle myönnettiin Vihervuoden mitali suomalaisen viherkattotietouden lisäämisestä.

Katot osaksi ekosysteemipalveluja

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA myönsi vuoden 2016 TunnustusPAANUn Helsingin yliopiston Viides ulottuvuus – viherkatot osaksi kaupunkia -tutkimusohjelmalle. Kestävän kehityksen tunnustuspalkinnolla halutaan nostaa esiin viherkattojen merkitystä ekosysteemipalveluiden tarjoajana kaupungeissa.

Viides ulottuvuus -ohjelmassa on tutkittu erilaisten viherkattoratkaisujen toimivuutta ja vaikutuksia pohjoisissa olosuhteissa. Viherkatoista on paljon hyötyä ja iloa kaupunkiympäristössä. Ne tarjoavat monia ekosysteemipalveluja eli luonnon tuottamia aineettomia tai aineellisia hyötyjä, kuten torjuvat tulvia pidättämällä sade- ja sulamisvesiä, viilentävät kaupunkirakennetta ja lisäävät viihtyisyyttä.

Kaupunkien viherkatot toimivat myös luonnon monimuotoisuuden keitaina kaupungeissa. Ilman monimuotoisuutta ekosysteemipalvelut alkavat köhiä ja esimerkiksi kaupunkilaisten hengittämän ilman puhdistus on vaarassa.

– Viherkatoilla elää rikas kasvi- ja selkärangatonlajisto, niiltä löytyy jopa uhanalaisia lajeja. Sekä kasveja että hyönteisiä ja muita selkärangattomia saapuu ympäristöstä nopeaan tahtiin heti katon perustamisen jälkeen, kuvailee dosentti Susanna Lehvävirta Viides ulottuvuus -ohjelmasta.

– Hankkeessa selvitämme myös viherkattojen sosiaalista merkitystä. Tulostemme perusteella kaupunkilaiset kaipaavat monenlaisia viherkattoja. Eli ei ole olemassa 'yhdenkoon ratkaisua', joka vastaisi kaikkiin tarpeisiin, kertoo viherkattojen roolia tutkinut tutkimusohjelman kakkosjohtaja, VTM Marja Mesimäki.

Käytäntöön sovellettavaa tietoa

Viime vuonna vietettiin Viherympäristöliiton johdolla kansallista vihervuotta. Vuoden lopuksi liitto myönsi mitaleita viheralan hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä. Viides ulottuvuus -hanke palkittiin. Perusteluissa todettiin hankkeen nostaneen suomalaisen viherkattotutkimuksen uudelle tasolle ja tuottaneen käytäntöön sovellettavaa tietoa muun muassa kasvillisuudesta, ekonomiasta ja sosiaalisesta merkityksestä nopeasti ja tehokkaasti.

– Mielestäni nämä palkinnot kertovat uuden ajattelun noususta. Suomen kaupunkien on löydettävä yhä monimuotoisempia menetelmiä selvitäkseen ilmastonmuutoksen aiheuttamista ongelmista ja mahdollistaakseen kestävän kehityksen jatkumisen, Lehvävirta iloitsee.