Vieraslajitietoa kaikkien saataville - kansallinen vieraslajiportaali avautui

Vieraslajit ovat ihmisen mukana uusiin paikkoihin levinneitä eliölajeja, joista on monesti haittaa ympäristölle ja ihmiselle itselleen. Nyt yleisön käyttöön on avattu kansallinen vieraslajiportaali www.vieraslajit.fi.

Vieraslajit ovat ihmisen mukana uusiin paikkoihin levinneitä eliölajeja, joista on monesti haittaa ympäristölle ja ihmiselle itselleen. Nyt yleisön käyttöön on avattu kansallinen vieraslajiportaali www.vieraslajit.fi.

Portaaliin on koottu aiemmin hajallaan ollut vieraslajitieto. Sivustolta löytyy yleistietoa lajeista, siellä voi tutustua haitallisten vieraslajien levinneisyyteen tai hakea apua esimerkiksi takapihan jättipalsamikasvuston hävittämiseen.

Vieraslajiportaalin kautta voi myös ilmoittaa omista vieraslajihavainnoistaan. Keskitetysti ilmoittimen kautta kerätyt havainnot kootaan yhteen paikkaan kaikkien saataville. Tällöin saadaan tärkeää tietoa eri vieraslajien esiintymisestä Suomessa ja kertyneiden havaintojen pohjalta voidaan seurata haitallisten vieraslajien levinneisyyden muutoksia. Havaintoilmoittimen kautta voi myös kuvailla tarkemmin löytämäänsä vieraslajia, sen runsautta, havaintopaikkaa ja -aikaa sekä antaa muita lisätietoja havainnosta.

Vieraslajit ovat ihmisen mukana uusiin paikkoihin levinneitä eliölajeja, kuten koristekasveja, riistaeläimiä, vesieliöitä, taudinaiheuttajia tai tuholaisia. Ne voivat kulkeutua ihmisen mukana uudelle alueelle tahattomasti, kuten Itämereen laivojen mukana tullut koukkuvesikirppu, tai tarkoituksella kuten riistaeläimeksi tuotu valkohäntäkauris.

Haitallisia vieraslajeja pidetään yhtenä vakavimmista uhkista maailman luonnon monimuotoisuudelle. Lisäksi ne voivat aiheuttaa suuria haittoja myös taloudelle. Arvioiden mukaan Suomessa on lähes 160 haitallista vieraslajia. Haittaa saattaa aiheutua niin viljelykarkulaisista, kuin myös luonnosta puutarhoihin kulkeutuneista tuholaisista ja taudeista.

Vieraslajiportaali on tärkeä osa kansallisen vieraslajistrategian toteutusta. Vieraslajistrategian toimenpiteiden avulla on tarkoitus torjua Suomessa jo olevien ja Suomeen mahdollisesti saapuvien uusien vieraslajien aiheuttamia riskejä ja haittoja. Vieraslajiportaalin havaintoilmoittimen kautta saatujen tietojen pohjalta voidaan tulevaisuudessa seurata esimerkiksi torjuntatoimien tehokkuutta ja suunnitella tulevaa torjuntatyötä. Myös vieraslajiportaalin lajikuvauksia tullaan lisäämään ja täydentämään.

Vieraslajiportaali kehitettiin vieraslajien hallintaa ja tietoisuuden lisäämistä koskevassa HAVINA -hankkeessa. Mukana työssä olivat Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS, Suomen ympäristökeskus SYKE, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä Suomen luonnonsuojeluliitto SLL. Hanketta rahoitti maa- ja metsätalousministeriö.

Vieraslajiportaali www.vieraslajit.fi

Lisätietoja:
Maiju Lehtiniemi, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 356
Hanna Koivula, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS, puh. 050 415 4850
Markus Seppälä, Suomen luonnonsuojeluliitto SLL, puh. 044 306 9546
Johanna Niemivuo-Lahti, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 0295 16 2259