Vieraslajitiedon pääkanava Vieraslajit.fi uudistui

Tietoa vieraslajeista on nyt saatavilla aiempaa kätevämmin ja kattavammin uudistuneelta Vieraslajit.fi -sivustolta. Suomen Lajitietokeskuksen ylläpitämässä ja Luonnonvarakeskuksen toimittamassa tietopalvelussa mukana tiedontuottajina ovat myös muun muassa maa- ja metsätalousministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Ruokavirasto.

Vieraslajit.fi tuo Suomessa tuotetun vieraslajitiedon kaikkien ulottuville. Kysyntä tiedolle on kasvanut muun muassa lainsäädännön muutosten myötä.

Tietoa vieraslajeista on nyt saatavilla aiempaa kätevämmin ja kattavammin uudistuneelta Vieraslajit.fi -sivustolta. Suomen Lajitietokeskuksen ylläpitämässä ja Luonnonvarakeskuksen toimittamassa tietopalvelussa mukana tiedontuottajina ovat myös muun muassa maa- ja metsätalousministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Ruokavirasto.

– Vieraslajit.fi -sivusto perustettiin vuonna 2014. Kuluneessa seitsemässä vuodessa vieraslajitiedon kysyntä on kasvanut entisestään lainsäädännön muutosten, uusien hallintasuunnitelmien ja lajilistojen päivitysten myötä. Tavoitteena on, että Vieraslajit.fi-palvelusta tiedonhakijat löytävät etsimänsä helposti, erikoistutkija Erja Huusela Luonnonvarakeskuksesta sanoo.

Uudistuksessa parannettiin sivuston käytettävyyttä, saavutettavuutta ja yhteentoimivuutta eri tietojärjestelmien kanssa, sekä monipuolistettiin tiedonhakua ja tiedon jäsentelyä.

– Uusi tekniikka mahdollisti myös kieliversiot, joten sivustolla on nyt runsaasti materiaalia tarjolla myös toisella kotimaisella kielellä, yksikönjohtaja Kari Lahti Helsingin yliopiston Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta sanoo. Luomuksen koordinoiman Lajitietokeskuksen tavoitteena on kerätä kaikki Suomessa tuotettu lajitieto yhtenäiseksi ja avoimeksi kokonaisuudeksi.

Vieraslajit.fi -sivustolla on kattavasti tietoa vieraslajeista tunnistus- ja torjuntaohjeineen. Käyttäjät pääsevät ilmoittamaan havaintoja ja tarkastelemaan lajeista ilmoitettuja havaintoja kartoilla. Palvelusta löytyvät EU:n ja kansallisen luettelon vieraslajit, sekä paljon tietoa lainsäädännöstä ja hallintasuunnitelmista. Sivustolla julkaistaan myös ajankohtaisia uutisia ja kootaan yhteen muiden tuottamaa vieraslajitietoa. Kansalaistoiminnasta sivustolla on oma osionsa, jossa esitellään muun muassa VieKas LIFE -hankkeen puitteissa järjestettyä talkootoimintaa.

Lisätietoa ja palaute:
vieraslajiportaali@luke.fi
Vieraslajit.fi