Vesilintujen syysmuutto on viivästynyt Suomessa

Suomalaiset vesilinnut jäävät syksyllä yhä pidemmäksi aikaa maahamme. Merihanhi ja tukkasotka ovat tuoreen tutkimuksen mukaan viivästyttäneet syysmuuttoaan jopa kuukauden. Tutkimus julkaistiin vastikään Journal of Ornithology-tiedesarjassa.

Ilmastonmuutos muuttaa lajien vuosikiertoa. Tästä yleinen esimerkki on lintujen kevätmuuton aikaistuminen keväiden lämmetessä. Sen sijaan ilmastonmuutoksen vaikutusta lintujen syysmuuttoon on tutkittu huomattavasti vähemmän, vaikka syyslämpötilat ovat nousseet maassamme yli puolitoista astetta. Hangon lintuasemalta kerätty muuttoaineisto osoittaa, että useat vesilintulajit ovat viivästyttäneet syysmuuttoaan viimeisen 30 vuoden aikana.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 15 vesilintulajin muuttoaikoja heinäkuun lopun ja marraskuun alun välillä. Näistä lajeista peräti kuusi merihanhi, haapana, tavi, tukkasotka, pilkkasiipi ja telkkä, viivästyttivät syysmuuttoaan. Merihanhi ja tukkasotka muuttivat syysaikatauluaan voimakkaimmin viivästyttäen muuttoaan noin kuukaudella.

Ainoa syysmuuttoaan aikaistanut laji oli metsähanhi. Koska metsähanhi on hyvin haluttu riistalaji, voi muuton aikaistuminen johtua kasvaneesta metsästyspaineesta, joka saa linnut yhä aikaisemmin muutolle.

Syysmuuton viivästyttäminen johtaa siihen, että lintujen alueellinen ja ajallinen esiintyminen muuttuu. Tämä voi vaikuttaa myös lajien metsästettävyyteen, koska metsästyspaine vaihtelee suuresti eri Euroopan maiden välillä. Syysmuuton viivästyessä linnut viipyvät pohjoisessa yhä pitempään, jolloin vesilintujen metsästettävyys lisääntyy Pohjois-Euroopassa ja vähenee Etelä-Euroopassa

Tutkimus on julkaistu Journal of Ornithology -tiedesarjan verkkosivuilla, ja sen toteutukseen osallistui Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Aronia instituutin tutkijoita.

Linkki BBC:n uutiseen: www.bbc.co.uk/nature/15783321

Linkki alkuperäisjulkaisuun: www.springerlink.com/content/12g4k839p2837140

Luonnontieteellinen keskusmuseo: www.luomus.fi
Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia: www.novia.fi/aronia (på svenska)

Lisätietoja:
Intendentti Aleksi Lehikoinen, Luonnontieteellinen keskusmuseo, 045-1357532, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Tutkija, Kim Jaatinen, Aronia-instituutti, 040-5945186, etunimi.sukunimi@novia.fi


Merihanhi on yksi niistä lajeista, jotka ovat myöhästyttäneet syysmuuttoaan (kuva: Aleksi Lehikoinen)

Suomalaiset vesilinnut jäävät syksyllä yhä pidemmäksi aikaa maahamme. Merihanhi ja tukkasotka ovat tuoreen tutkimuksen mukaan viivästyttäneet syysmuuttoaan jopa kuukauden. Tutkimus julkaistiin vastikään Journal of Ornithology-tiedesarjassa.

Ilmastonmuutos muuttaa lajien vuosikiertoa. Tästä yleinen esimerkki on lintujen kevätmuuton aikaistuminen keväiden lämmetessä. Sen sijaan ilmastonmuutoksen vaikutusta lintujen syysmuuttoon on tutkittu huomattavasti vähemmän, vaikka syyslämpötilat ovat nousseet maassamme yli puolitoista astetta. Hangon lintuasemalta kerätty muuttoaineisto osoittaa, että useat vesilintulajit ovat viivästyttäneet syysmuuttoaan viimeisen 30 vuoden aikana.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 15 vesilintulajin muuttoaikoja heinäkuun lopun ja marraskuun alun välillä. Näistä lajeista peräti kuusi merihanhi, haapana, tavi, tukkasotka, pilkkasiipi ja telkkä, viivästyttivät syysmuuttoaan. Merihanhi ja tukkasotka muuttivat syysaikatauluaan voimakkaimmin viivästyttäen muuttoaan noin kuukaudella.

Ainoa syysmuuttoaan aikaistanut laji oli metsähanhi. Koska metsähanhi on hyvin haluttu riistalaji, voi muuton aikaistuminen johtua kasvaneesta metsästyspaineesta, joka saa linnut yhä aikaisemmin muutolle.

Syysmuuton viivästyttäminen johtaa siihen, että lintujen alueellinen ja ajallinen esiintyminen muuttuu. Tämä voi vaikuttaa myös lajien metsästettävyyteen, koska metsästyspaine vaihtelee suuresti eri Euroopan maiden välillä. Syysmuuton viivästyessä linnut viipyvät pohjoisessa yhä pitempään, jolloin vesilintujen metsästettävyys lisääntyy Pohjois-Euroopassa ja vähenee Etelä-Euroopassa

Tutkimus on julkaistu Journal of Ornithology -tiedesarjan verkkosivuilla, ja sen toteutukseen osallistui Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Aronia instituutin tutkijoita.

Linkki BBC:n uutiseen: www.bbc.co.uk/nature/15783321

Linkki alkuperäisjulkaisuun: www.springerlink.com/content/12g4k839p2837140

Luonnontieteellinen keskusmuseo:
www.luomus.fi
Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia: www.novia.fi/aronia (på svenska)

Lisätietoja:
Intendentti Aleksi Lehikoinen, Luonnontieteellinen keskusmuseo, 045-1357532, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Tutkija, Kim Jaatinen, Aronia-instituutti, 040-5945186, etunimi.sukunimi@novia.fi


Merihanhi on yksi niistä lajeista, jotka ovat myöhästyttäneet syysmuuttoaan (kuva: Aleksi Lehikoinen)