Varpushaukan syysmuuton aikaistuminen on lisännyt kaukomuuttajien saalistuspainetta

Varpushaukka on aikaistanut syysmuuttoaan ilmastonmutoksen myötä. Tuon varpuslintujen tärkeimmän saalistajan saaliit puolestaan eivät ole muuttoaikatauluaan juuri rukanneet. Pienet kaukomuuttajat joutuvat nyt muuttamaan yhtä aikaa pedon kanssa. Tuore tutkimus osoittaa, että ilmastonmuutos voi vaikuttaa myös lajien välisiin suhteisiin.

Varpushaukka, joka on tärkein varpuslintujen saalistaja, on aikaistanut syysmuuttoaan ilmastonmuutoksen myötä noin kymmenen vuorokautta 30 vuoden aikana. Runsaimpien varpuslintulajien syysmuuton ajankohta ei puolestaan ole muuttunut juurikaan. Haukkamuuton aikaistuminen on johtanutkin siihen, että yhä suurempi osa varpushaukoista muuttaa syksyisin samaan aikaan tropiikissa talvehtivien kaukomuuttajien kanssa. Sen sijaan varpushaukkojen ja Euroopassa ja Välimeren alueella talvehtivien lähimuuttajien, kuten peippolintujen syysmuuttoaikojen päällekkäisyys on pienentynyt.

Muuttolinnuista juuri taantuvien kaukomuuttajien, kuten Suomen runsaimman pesimälinnun pajulinnun, on arveltu kärsivän eniten ilmastonmuutoksesta niin talvehtimis-, muutto- kuin pesimäalueilla tapahtuneiden elinympäristömuutosten myötä. Nyt PLoS ONE -tiedesarjassa julkaistu tutkimus lisää tietämystä ilmastonmuutoksen kaukomuuttajille aiheuttamasta ahdingosta: elinympäristön huonontuessa muuttajien tulee selvitä myös yhä suuremmista petotiheyksistä. Kasvava saalistuspaine ei pelkästään lisää saalislajien kuolleisuutta, vaan saalisyksilöt joutuvat käyttämään myös enemmän aikaa pedon välttelyyn, joka on pois ruokailuun ja lepäilyyn käytettävästä ajasta. Varpushaukan saalistuksen onkin todettu pesimäalueilla vaikuttavan negatiivisesti mm. varpuslintujen kuntoon ja viivästyttävän näiden pesintöjen aloitusta.

Tuore tutkimus osoittaa, että ilmastonmuutos voi vaikuttaa ravintoketjun kautta lajien välisiin suhteisiin, ja korostaa pikaisia toimia taantuvien kaukomuuttajien suojelemiseksi.

Linkki alkuperäisjulkaisuun: Advanced Autumn Migration of Sparrowhawk Has Increased the Predation Risk of Long-Distance Migrants in Finland

Lehikoinen, A: 2011: Advanced autumn migration of sparrowhawk has increased the predation risk of long-distance migrants in Finland. PLoS ONE.

Varpushaukka on aikaistanut syysmuuttoaan ilmastonmutoksen myötä. Tuon varpuslintujen tärkeimmän saalistajan saaliit puolestaan eivät ole muuttoaikatauluaan juuri rukanneet. Pienet kaukomuuttajat joutuvat nyt muuttamaan yhtä aikaa pedon kanssa. Tuore tutkimus osoittaa, että ilmastonmuutos voi vaikuttaa myös lajien välisiin suhteisiin.

Varpushaukka, joka on tärkein varpuslintujen saalistaja, on aikaistanut syysmuuttoaan ilmastonmuutoksen myötä noin kymmenen vuorokautta 30 vuoden aikana. Runsaimpien varpuslintulajien syysmuuton ajankohta ei puolestaan ole muuttunut juurikaan. Haukkamuuton aikaistuminen on johtanutkin siihen, että yhä suurempi osa varpushaukoista muuttaa syksyisin samaan aikaan tropiikissa talvehtivien kaukomuuttajien kanssa. Sen sijaan varpushaukkojen ja Euroopassa ja Välimeren alueella talvehtivien lähimuuttajien, kuten peippolintujen syysmuuttoaikojen päällekkäisyys on pienentynyt.

Muuttolinnuista juuri taantuvien kaukomuuttajien, kuten Suomen runsaimman pesimälinnun pajulinnun, on arveltu kärsivän eniten ilmastonmuutoksesta niin talvehtimis-, muutto- kuin pesimäalueilla tapahtuneiden elinympäristömuutosten myötä. Nyt PLoS ONE -tiedesarjassa julkaistu tutkimus lisää tietämystä ilmastonmuutoksen kaukomuuttajille aiheuttamasta ahdingosta: elinympäristön huonontuessa muuttajien tulee selvitä myös yhä suuremmista petotiheyksistä. Kasvava saalistuspaine ei pelkästään lisää saalislajien kuolleisuutta, vaan saalisyksilöt joutuvat käyttämään myös enemmän aikaa pedon välttelyyn, joka on pois ruokailuun ja lepäilyyn käytettävästä ajasta. Varpushaukan saalistuksen onkin todettu pesimäalueilla vaikuttavan negatiivisesti mm. varpuslintujen kuntoon ja viivästyttävän näiden pesintöjen aloitusta.

Tuore tutkimus osoittaa, että ilmastonmuutos voi vaikuttaa ravintoketjun kautta lajien välisiin suhteisiin, ja korostaa pikaisia toimia taantuvien kaukomuuttajien suojelemiseksi.

Linkki alkuperäisjulkaisuun: Advanced Autumn Migration of Sparrowhawk Has Increased the Predation Risk of Long-Distance Migrants in Finland

Lehikoinen, A: 2011: Advanced autumn migration of sparrowhawk has increased the predation risk of long-distance migrants in Finland. PLoS ONE.