Uusi kirja johdattaa rupijäkälien maailmaan

Jäkälien maailma on laaja ja monilta osin vielä tutkimaton. 17.6. ilmestynyt kirja Suomen rupijäkälät auttaa tutustumaan entistä suurempaan valikoimaan Suomen jäkäliä. Teos jatkaa siitä, mihin Tieto-Finlandian 2011 voittanut Suomen Jäkäläopas jäi – tällä kertaa suurennuslasin alle otetaan rupijäkälät.

Jäkälien maailma on laaja ja monilta osin vielä tutkimaton. 17.6. ilmestynyt kirja Suomen rupijäkälät auttaa tutustumaan entistä suurempaan valikoimaan Suomen jäkäliä. Teos jatkaa siitä, mihin Tieto-Finlandian 2011 voittanut Suomen Jäkäläopas jäi – tällä kertaa suurennuslasin alle otetaan rupijäkälät.

Rupijäkälät ovat sienimaailman selviytyjiä. Monet niistä ovat sopeutuneet ankariin elinympäristöihin, kuten kuiville ja paahteisille kallioille joilla mikään muu ei kasva. Lähes kaikki Suomen paljaalta näyttävät kivet ja kalliot ovatkin todellisuudessa rupijäkälien peittämiä. Rupijäkälät ovat kuitenkin erikoistuneet omaan elinympäristöönsä yleensä varsin tiiviisti ja viihtyvät usein vain tietyllä kasvualustalla.

Suomen rupijäkälät on ensimmäinen suomenkielinen rupijäkäliin keskittynyt opas. Lajeja esitellään yhteensä 300 ja tämän lisäksi kirjasta löytyy ajantasainen luettelo kaikista Suomen jäkälistä ja jäkälillä kasvavista sienistä. Jokaisesta esitellystä lajista on kirjassa kookas valokuva.

”Päivitetty lista tulee tarpeeseen, sillä monien jäkälien nimet ja sukulaisuussuhteet ovat ehtineet muuttua sitten edellisen julkaistun listan vuodelta 1997. Uusia lajejakin löydetään jatkuvasti”, kertoo kirjan päätoimittaja professori Soili Stenroos Helsingin yliopiston Luonnontieteellisestä keskusmuseosta.

Rupijäkälät kiinnittävät harvan huomion. Tarkemmin katsottuna kivien ja kasvien pintoja kuitenkin peittää upea mosaiikkimainen muotojen ja värien kirjo: ilman rupijäkäliä luonnon värimaailma olisi paljon yllätyksettömämpi.

Rupijäkäliin tutustumisen voi helpoiten aloittaa sukutasolta, sillä kirja kertoo niin sukujen kuin lajienkin tuntomerkit. Lisäksi teos opastaa tunnistamaan lajeja niiden kasvupaikkojen ja kemiallisten reaktioiden avulla sekä antaa vinkkejä rupijäkälien keräämiseen ja valokuvaukseen. Kirja sopiikin hyvin sekä ammattilaisille että harrastajille.

”Toivon, että teos herättää lukijoissa innostuksen näihin pieniin mutta kauniisiin jäkäliin. Niiden varalta kannattaa pitää silmänsä auki niin kaupungeissa kuin aarniometsissäkin”, Stenroos kannustaa.

Kirjahanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriön PUTTE-ohjelmasta (Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma).

Kirjan esittely ja mallisivuja

Opas on myynnissä Kaisaniemen puutarhan myyntipisteessä (Kaisaniemenranta 2) ja tilattavissa  nettilomakkeella. Hinta 42 €.

Soili Stenroos, Saara Velmala, Juha Pykälä, Teuvo Ahti (toim.) 2015. Suomen rupijäkälät. Norrlinia 28: 1–454. ISBN 978-951-51-0837-1.

Copyright: Tekijät & Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus