Uusi Härmät, noet, ruosteet -opas julkaistu

Uusi opas esittelee 240 Suomen luonnonkasveissa elävää loissienilajia, alalajia tai lajiryhmää. Teos on suunnattu erityisesti luontoharrastajille, opiskelijoille sekä ammattilaisille.

Härmät, noet, ruosteet -oppaassa palataan pitkään unohduksissa olleeseen kirja-aiheeseen: edellisen käsikirjan julkaisemisesta on kulunut jo yli 60 vuotta.  

Uuden oppaan tarkoituksena on kiinnittää luontoharrastajien huomiota kasveilla kasvaviin loissieniin, joilla koostaan huolimatta voi olla suurikin merkitys elinympäristössään. Toisaalta haluamme tarjota ammattilaisille käsikirjan, josta toivomme olevan hyötyä määritystyössä, kertoo Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen yli-intendentti Soili Stenroos, yksi teoksen toimittajista.

Teoksessa on keskitytty erityisesti luonnonkasveilla kasvaviin sieniin ja jätetty viljelykasvien sienet vähemmälle huomiolle. Härmät, noet, ruosteet -oppaassa esitellään 240 Suomen luonnonkasveissa elävää loissienilajia, alalajia tai lajiryhmää.  Opas ei ole kuitenkaan ole täydellinen, koska monet kasvien loissienistä ovat erittäin puutteellisesti tunnettuja eikä riittävää tietoa niiden kunnolliseen esittelyyn ole saatavilla.

Opas harrastajille, opiskelijoille ja ammattilaisille

Kirjan johdantoluvuissa käsitellään loissienten luokittelua, rakennetta, vuorovaikutusta isäntäkasviensa kanssa sekä niiden merkitystä elinympäristöissään. Lajisto-osa koostuu suku- ja lajikuvauksista. Sienten kasvupaikat ja tärkeimmät isäntäkasvit luetellaan. Lajien levinneisyyskartat kattavat Suomen ja lisäksi niiden kokonaislevinneisyys esitetään karkeasti. Kustakin lajista on värikuva. Ohessa esimerkkiaukeama lajisto-osasta.

Sienten tieteelliset, suomenkieliset ja saatavilla olleet ruotsinkieliset nimet on koottu yhdeksi hakemistoksi. Lisäksi isäntäkasveista on oma hakemistonsa, jossa on sekä tieteelliset että suomenkieliset nimet.

Rahoitusta hankkeelle on saatu ympäristöministeriön PUTTE (puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma) -ohjelmasta sekä Luonnontieteelliseltä keskusmuseolta.

Kirja on myynnissä Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneiden lipunmyynnin yhteydestä (Kaisaniemenranta 2, Helsinki) ja tilattavissa Luomuksen verkkosivujen kautta.  Hinta 40 euroa + toimituskulut.

Kirjaan viittaaminen: Soili Stenroos, Teuvo Ahti & Vanamo Salo (toim.) 2020: Härmät, noet, ruosteet. — Norrlinia 35: 1–392. ISBN 978-951-51-5744-7 (print).