Tulevaisuuden kaupungissa luonto kohtaa rakennukset

Nykypäivän polttavat ongelmat, kuten ilmastonmuutos ja luonnonvarojen hupeneminen, edellyttävät tehokkaita toimia kaupunkisuunnittelussa ja -rakentamisessa. Luonnon ominaisuuksien hyödyntäminen ja rakennuksiin integroitava kasvillisuus tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia tulevaisuuden kaupungissa.

Nykypäivän polttavat ongelmat, kuten ilmastonmuutos ja luonnonvarojen hupeneminen, edellyttävät tehokkaita toimia kaupunkisuunnittelussa ja -rakentamisessa. Luonnon ominaisuuksien hyödyntäminen ja rakennuksiin integroitava kasvillisuus tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia tulevaisuuden kaupungissa.

Kasvillisuutta ja kasvillisuuden ominaisuuksia voidaan hyödyntää kaupunkirakentamisessa monin tavoin. Keskeinen kysymys on, millaiset ratkaisut ovat ympäristövastuullisia ja tuottavat samalla laadukasta kaupunkielämää.

Vi­her­ka­tol­la hu­le­ve­det hal­lin­taan

Ilmaston lämmetessä tulvat ja helleaallot koettelevat kaupunkeja yhä useammin. Päällystetyt pinnat eivät ime vettä ja hellesäillä kaupunkirakenne kuumenee. Viherkatot ja -seinät auttavat luonnonmukaisessa hulevesien hallinnassa – sadevesi imeytyy ensin viherkattoon ja valuu sieltä vähitellen viemärijärjestelmään.

– Monissa kaupungeissa sadevesiviemäröinti on mitoitettu kutakuinkin nykytilanteen mukaan. Viemäriverkoston laajentamisen sijaan lisääntyviä hulevesiä kannattaisi hallita erilaisilla viherratkaisuilla, sillä ne tuottavat samalla monia muita hyötyjä, kuten virkistäviä viherkeitaita kaupunkilaisille, kertoo tohtorikoulutettava Marja Mesimäki Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta.

Oikein rakennettu viherkatto haihduttaa päivisin vettä ja siirtää samalla lämpöenergiaa rakenteista ilmakehään. Näin rakennusten viilennystarve saattaa vähentyä. Viherkatot ja -seinät myös vähentävät ympäristön melua.

Vih­reys vir­kis­tää

Kaupunkilaiset kaipaavat vihreitä näkymiä ja lähiluontoa. Vehreä ympäristö laskee verenpainetta, rauhoittaa ja parantaa. Tutkimusten mukaan jo pelkät viheristutukset tarjoavat ihmisille virkistyshyötyjä. Viherseinät sisätiloissa vaikuttavat yhtä lailla hyvinvointiin.

Jos seiniin on valittu sopivia kasveja, niin ne myös muun muassa parantavat sisäilman laatua.

Luonnosta voidaan myös ammentaa inspiraatiota ja ottaa mallia erilaisiin ympäristövastuullisiin innovaatioihin, kuten kevyisiin ja samalla kestäviin materiaaleihin ja rakenteisiin.

Monipuolisten hyötyjensä vuoksi luontopohjaiset ratkaisut kaupungeissa ovat kasvavan kiinnostuksen kohteena kaikkialla maailmassa.

Vih­rei­den kat­to­jen se­mi­naa­ri

Helsingissä järjestetään elokuun lopussa vihreän rakentamisen seminaari, joka tarjoaa ajankohtaista tietoa ja käytännön esimerkkejä luonnon hyödyntämisestä kaupunkisuunnittelussa ja -rakentamisessa. Seminaarissa myös julkistetaan pohjoismaiden paras viherkatto.

Seminaarin järjestävät yhteistyössä Green Building Council Finland, Helsingin yliopisto, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, Viherympäristöliitto ja Scandinavian Green Roof Association. Seminaari on osa Vihervuotta 2016.

Lisätietoja Green Building – Building Green in Cities -seminaarista: