Tietokirjassa esitellään luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsäympäristöjä, niiden indikaattorisieniä ja kuvataan tieteelle kaksi uutta sienilajia

Sienilajiston avulla voidaan saada paljon tietoa metsäelinympäristöistä. Tietyt indikaattorisienet vaativat kasvupaikoiltaan piirteitä, joita on luonnonsuojelullisesti arvokkaissa ja uhanalaisissa elinympäristöissä. Uusi kirja, Sienet ja metsien luontoarvot, avaa mahdollisuuden tutustua sienilajeihin eri metsäelinympäristöissä. Kirjassa esitellään myös kaksi tieteelle ennestään tuntematonta sienilajia.

Sienet ovat paljon muutakin kuin ruokapöydän herkkuja. Sienilajiston avulla voidaan esimerkiksi saada tietoa metsäelinympäristöistä. Tietyt indikaattorisienet vaativat kasvupaikoiltaan piirteitä, joita on luonnonsuojelullisesti arvokkaissa ja uhanalaisissa elinympäristöissä. Uusi kirja, Sienet ja metsien luontoarvot, avaa sieniharrastajalle mahdollisuuden tutustua sienilajeihin eri metsäelinympäristöissä sekä palvelee myös alan ammattilaisia. Kirjassa esitellään myös kaksi tieteelle ennestään tuntematonta sienilajia.

Monipuolinen tietopaketti ja uusia sienilajeja

Kesällä 2014 julkaistu uusi tietokirja, Sienet ja metsien luontoarvot, on monipuolinen tietopaketti. Kirjassa kuvataan arvokkaita metsäelinympäristöjä ja luetellaan niistä mahdollisesti löytyviä indikaattorisienilajeja. Kirja palvelee tutkijoita ja luontoselvitysten tekijöitä työkaluna arvokkaiden metsäelinympäristöjen tunnistamisessa ja indikaattorisienilajien määritysoppaana – määritysosiossa esitellään tarkoin tuntomerkein ja värivalokuvin 147 sienilajia sekä esitetään pisteytysjärjestelmä 545 indikaattorisienelle. Lajien päähuomio on helttasienissä, tateissa, haarakkaissa ja orakkaissa.

Kirjassa kuvataan kaksi tieteelle uutta sienilajia. Pohjankimppuhaprakas (Psathyrella boreifasciculata) kasvaa kuusilehdoissa hyvin pitkälle lahonneilla tai maahan hautautuneilla puunrungoilla. Kookas, keltahaarakkaisiin kuuluva tuhtihaarakas (Ramaria boreimaxima) on kuivien mäntyvaltaisten kangasmetsien sieni. Euroopasta ilmoitetaan ensi kertaa Pohjois-Amerikasta kuvattu laji ruskotorvisieni (Craterellus caeruleofuscus ).

Sienikartoitusten tilaajille ja tekijöille on teoksessa mukana inventointiohjeistus. Kirjassa on huomioitu myös kansainvälinen yleisö, sillä kappaleista on englanninkieliset tiivistelmät.

Sienet ja metsien luontoarvot Tea von Bonsdorff, Ilkka Kytövuori, Jukka Vauras, Seppo Huhtinen, Panu Halme, Teppo Rämä, Lasse Kosonen & Stefan Jakobsson 2014: Sienet ja metsien luontoarvot. — Norrlinia 27: 1–272. ISBN 978-952-10-9945-8