Suomen eliölajien lajiluettelon vuosiversio on julkaistu

Suomen Lajitietokeskus on tänään julkaissut Suomen eliölajien luettelon toisen vuosiversion. Lajiluettelossa 2019 on mukana yli 40 000 Suomessa esiintyvää lajia. Luettelo kattaa suurimman osan aitotumaisten, monisoluisten eliöryhmistä.

Suomen Lajitietokeskus on tänään julkaissut Suomen eliölajien luettelon toisen vuosiversion. Lajitietokeskus ylläpitää Suomen kansallista lajiluetteloa, joka on julkisesti käytettävissä Lajitietokeskuksen Laji.fi-portaalin kautta. Luettelosta julkaistaan vuosittain viittauskelpoinen versio, jonka tietosisältö ei muutu julkaisuhetken jälkeen. Lajiluettelossa 2019 on mukana yli 40 000 Suomessa esiintyvää lajia. Luettelo kattaa suurimman osan aitotumaisten, monisoluisten eliöryhmistä.

Suomen Lajitietokeskuksen ylläpitämään tietokantaan on koottu eri tahojen ylläpitämiä luetteloita yhdeksi kansalliseksi lajiluetteloksi. Tietokantaan kootaan ajantasainen tieto Suomessa esiintyvistä eliölajeista, niiden nimistöstä, esiintymisestä sekä biologisista ja hallinnollisista ominaisuuksista kuten uhanalaisuustiedoista. Lajiluettelo on dynaaminen ja eri eliöryhmien asiantuntijat päivittävät nimistöä jatkuvasti. Myös päivittyvä luettelo on julkisesti käytettävissä Laji.fi-portaalissa.

Luettelossa on pääosin aitotumaisia monisoluisia eliöitä. Vuosiversiossa ovat mukana lajit ja lajia alemmat taksonit yleiskielisine nimineen. Synonyymit ja muut lajiin liittyvät tiedot voi hakea Laji.fi-portaalista lajikorteilta, esim. kirjoheinälehtiäinen (Selandria melanosterna).

Lajiluettelossa yhdistetään vuosittain vuoden alussa lajikäsitteet käytössä olleisiin nimiin. Jokaiselle taksonille on annettu uniikki tunniste, joka ei muutu, mikäli lajikäsitys ei muutu.

Lajiluettelon vuosiversiossa 2019 on ensimmäistä kertaa dokumentoitu vuoden aikana tapahtuneet muutokset. Muutokset on kuvattu eliöryhmien kuvailutiedoissa sekä listattu erillisessä muutostiedostossa.

Lajiluettelo on ladattavissa osoitteesta laji.fi/lajiluettelo.

Suomen Lajitietokeskuksen koordinoinnista vastaa Helsingin yliopiston alainen Luonnontieteellinen keskusmuseo.

Lisätietoja:

Eija-Leena Laiho
tietotekniikkasuunnittelija
Helsingin yliopisto
Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus
eija-leena.laiho@helsinki.fi
p.050-3182454

Tea von Bonsdorff
suojelusuunnittelija
Helsingin yliopisto
Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus
tea.vonbonsdorff@helsinki.fi
p. 050-3185199