Sopeudu muutokseen ja pysy mukana pelissä! - ilmastonmuutoskoulutus yrityksille ja työyhteisöille

Minkälaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on työkenttäänne ja mitä organisaationne tarvitsee menestyäkseen muuttuvassa maailmassa? Näihin kysymyksiin vastaa Luomuksen ja Virve Viertiön uusi, erityisesti yrityksille ja työyhteisöille suunnittelema Sopeudu muutokseen -koulutus.

Ilmastonmuutokseen liittyvää tietoa on tarjolla valtavasti, silti ymmärryksemme on usein pirstaleista ja jäsentymätöntä. Uusi Sopeudu muutokseen -koulutus pureutuu juuri tähän ongelmaan. Se antaa konkreettista käsitystä mekanismeista ja mittasuhteista, sekä organisaatioille valmiuksia varautua ja reagoida ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin.

”Koulutus ylitti odotukset, koska se oli toiminnallista ja täysin erilaista kuin normaali pöydän ääressä istuminen ja kuuntelu. Luomuksen tilat ovat upeat. Koulutuksen vetäjä Virve Viertiö on energinen ja innostava ja motivaatio välittyi meihin osallistujiin. Toiminnallisuus, hieno näyttely, uusi tieto ja ympäristö saivat luovuuden liikkeelle ja ajatukset pois peruskaurasta näkemään laajempia asioita. Kokemus oli ainutlaatuinen!” 

Elina Kamppi, asiantuntija, Finanssiala ry

 

Organisaatioiden tarpeisiin räätälöitävä ilmastokoulutus

Erityisesti yrityksille ja työyhteisöille suunniteltu Sopeudu muutokseen -koulutus on syntynyt ilmastokouluttaja Virve Viertiön ja Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen yhteistyönä. Toiminnallisen kolmen tunnin rupeaman aikana pohditaan, mitä ominaisuuksia osallistujaorganisaatio tarvitsee pysyäkseen elinvoimaisena nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tieteellisestä tiedosta rakennetaan perusta, jonka pohjalta visioidaan yhdessä kestäviä tulevaisuuden ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin.

Koulutus on saanut kiitosta osallistujilta ja avannut uusia ajatuspolkuja.

”Havaitsin, miten kaikki vaikuttaa kaikkeen, yli aikakaarien. Koulutus vastasi erinomaisesti odotuksia, suorastaan ne ylittäen. Ajattelu suden silmin avarsi näkökulmaa.”  

Tuula Antola, elinkeinojohtaja, Espoon kaupunki

 

Pitkä perspektiivi edistää syy-seuraussuhteiden löytymistä ja tulevaisuuteen varautumista

Sopeudu muutokseen -koulutus on syntynyt hyvistä aineksista, jossa museon pitkä perspektiivi ja luonnontieteellinen asiantuntemus yhdistyvät Virven ekologiseen ja taloudelliseen osaamiseen sekä aikuiskasvatustieteeseen. Luonnontieteellisen museon jääkautiset maisemat Muutosta ilmassa -näyttelyssä tarjoavat upeat puitteet ilmastonmuutoksen ymmärtämiselle.

Koulutus räätälöidään aina asiakaslähtöisesti, joten siitä hyötyvät niin ensimmäisen ilmastostrategian valmistelijat kuin toimintatapojaan kehittävät ilmastokonkarit. Tästä on iloa myös uuden ilmastoa huomioivaa tuotteen ja palvelun kehittäjille!

”Näkökulmien vaihto toi uusia ajatuksia ja yllätyin positiivisesti. Suosittelen koulutusta viestintäammattilaisille.”

Hannele Meller, markkinointikoordinaattori, Espoon kaupunki

 

 

Lisätietoa koulutuksesta ja sen järjestäjistä: