Satelliitit seuraavat suomalaisten mehiläishaukkojen muuttoa

Mehiläishaukka oli vielä muutamia vuosikymmeniä sitten yksi Suomen runsaslukuisimmista päiväpetolinnuista, mutta se on viime aikoina rajusti taantunut. Tähän johtaneita syitä ei kuitenkaan tarkkaan tunneta. Taantumisen vuoksi mehiläishaukan uhanalaisuusluokitus muutettiin vuonna 2010 elinvoimaisesta vaarantuneeksi. Maamme pesimäkannaksi arvioidaan tällä hetkellä noin 3 000 paria.

Kesällä 2011 asennettiin kymmenelle suomalaiselle mehiläishaukalle satelliittilähetin. Lähetinten avulla saadaan uutta ja tarkkaa tietoa mehiläishaukkojen muuttoreiteistä, talvehtimisalueista ja liikkeistä pesimäalueilla. Toiveena on, että tulokset antaisivat vihjeitä myös niistä tekijöistä, joiden vuoksi lajilla menee huonosti. Helsingin yliopiston ja Ammattikorkeakoulu Novian yhteishankkeen tekee erityisen mielenkiintoiseksi se, että ensimmäistä kertaa voidaan seurata kokonaisten haukkaperheiden muuttoa ja talvehtimista.

Lähetin asennettiin viidelle pesivälle emolinnulle ja viidelle pesäpoikaselle. Satelliittiseurannassa on lintuja neljältä paikkakunnalta: jurvalainen pariskunta Kari ja Tiina ja parin poikaset Piff ja Puff, hämeenkyröläinen pariskunta Mikko ja Annika ja parin poikanen Roosa, lavialainen koiras Jouko ja sen poikanen Jaana sekä närpiöläinen poikanen Lars.

Kaikki haukat ovat jo aloittaneet vaarallisen muuttomatkansa kaukana trooppisessa Afrikassa sijaitseville talvehtimisalueilleen. Lintujen muuttoa voi seurata Luonnontieteellisen keskusmuseon verkkosivuilla osoitteessa www.luomus.fi/elaintiede/mehilaishaukat. Tällä hetkellä pisimmälle on ehtinyt Annikaksi ristitty haukkanaaras, joka oli 5. syyskuuta jo Krimin niemimaalla matkalla kohti Mustaamerta.

Tutkimusta rahoittavat Koneen Säätiö ja Pirttikylän Aktiasäätiö, ja hanketta johtaa FT Patrik Byholm.

Lisätietoa:

lehtori Patrik Byholm, p. 050-3466865, patrik.byholm @ novia.fi
Ammattikorkeakoulu Novia
yli-intendentti Jari Valkama, p. 050-5820572, jari.valkama @ helsinki.fi
Luonnontieteellinen keskusmuseo


Satelliittilähettimellä varustettu mehiläishaukkakoiras Kari (kuva: Daniel Burgas)


Roosa-neitokainen on kotoisin Hämeenkyröstä (kuva: Annika Rossi)

Kuvia median käyttöön (kuvaaja Daniel Burgas mainittava)
Kariksi nimetty koiras Jurvasta: www.luomus.fi/users/tiedotus/kuvia_medialle/Kari_DanielBurgas.jpeg

Mehiläishaukan pesä korkealla kuusessa: www.luomus.fi/users/tiedotus/kuvia_medialle/Kiipeamista_DanielBurgas.jpeg

Mehiläishaukka oli vielä muutamia vuosikymmeniä sitten yksi Suomen runsaslukuisimmista päiväpetolinnuista, mutta se on viime aikoina rajusti taantunut. Tähän johtaneita syitä ei kuitenkaan tarkkaan tunneta. Taantumisen vuoksi mehiläishaukan uhanalaisuusluokitus muutettiin vuonna 2010 elinvoimaisesta vaarantuneeksi. Maamme pesimäkannaksi arvioidaan tällä hetkellä noin 3 000 paria.

Kesällä 2011 asennettiin kymmenelle suomalaiselle mehiläishaukalle satelliittilähetin. Lähetinten avulla saadaan uutta ja tarkkaa tietoa mehiläishaukkojen muuttoreiteistä, talvehtimisalueista ja liikkeistä pesimäalueilla. Toiveena on, että tulokset antaisivat vihjeitä myös niistä tekijöistä, joiden vuoksi lajilla menee huonosti. Helsingin yliopiston ja Ammattikorkeakoulu Novian yhteishankkeen tekee erityisen mielenkiintoiseksi se, että ensimmäistä kertaa voidaan seurata kokonaisten haukkaperheiden muuttoa ja talvehtimista.

Lähetin asennettiin viidelle pesivälle emolinnulle ja viidelle pesäpoikaselle. Satelliittiseurannassa on lintuja neljältä paikkakunnalta: jurvalainen pariskunta Kari ja Tiina ja parin poikaset Piff ja Puff, hämeenkyröläinen pariskunta Mikko ja Annika ja parin poikanen Roosa, lavialainen koiras Jouko ja sen poikanen Jaana sekä närpiöläinen poikanen Lars.

Kaikki haukat ovat jo aloittaneet vaarallisen muuttomatkansa kaukana trooppisessa Afrikassa sijaitseville talvehtimisalueilleen. Lintujen muuttoa voi seurata Luonnontieteellisen keskusmuseon verkkosivuilla osoitteessa www.luomus.fi/elaintiede/mehilaishaukat. Tällä hetkellä pisimmälle on ehtinyt Annikaksi ristitty haukkanaaras, joka oli 5. syyskuuta jo Krimin niemimaalla matkalla kohti Mustaamerta.

Tutkimusta rahoittavat Koneen Säätiö ja Pirttikylän Aktiasäätiö, ja hanketta johtaa FT Patrik Byholm.

Lisätietoa:

lehtori Patrik Byholm, p. 050-3466865, patrik.byholm @ novia.fi
Ammattikorkeakoulu Novia
yli-intendentti Jari Valkama, p. 050-5820572, jari.valkama @ helsinki.fi
Luonnontieteellinen keskusmuseo


Satelliittilähettimellä varustettu mehiläishaukkakoiras Kari (kuva: Daniel Burgas)


Roosa-neitokainen on kotoisin Hämeenkyröstä (kuva: Annika Rossi)

Kuvia median käyttöön (kuvaaja Daniel Burgas mainittava)
Kariksi nimetty koiras Jurvasta: www.luomus.fi/users/tiedotus/kuvia_medialle/Kari_DanielBurgas.jpeg

Mehiläishaukan pesä korkealla kuusessa: www.luomus.fi/users/tiedotus/kuvia_medialle/Kiipeamista_DanielBurgas.jpeg