Rengastusatlas sai tiedonjulkistamispalkinnon

Suomen rengastusatlas I–II palkittiin tänään esimerkillisestä työstä tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla.

Suomen rengastusatlas I–II palkittiin tänään esimerkillisestä työstä tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla.

– Rengastusatlakset koottiin kiitokseksi ja kannustukseksi vapaaehtoisille rengastajille heidän tekemästään jättimäisestä työstä, kertoo intendentti Jari Valkama Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta.

– Palkinnon myötä vapaaehtoisten työn ja kansalaistieteen merkitys korostuu entisestään.

Rengastustoiminta perustuu lintujen ainutkertaisiin ”henkilötunnuksiin”, jotka ovat luettavissa yksilön jalkaan kiinnitetystä renkaasta. Suomalaisia lintuja on rengastettu jo yli 100 vuotta. Tänä aikana renkaan on saanut jalkaansa 11,3 miljoonaa lintua, ja näistä on lähetetty Luomuksen Rengastustoimistoon yli 1,2 miljoonaa havaintoa.

Aineistoa on hyödynnetty niin lintujen muuttoreittien kuin talvehtimisalueiden selvittämisessä. Rengastuksen avulla saadaan tietoa muun muassa vuosittaisista kannanmuutoksista, lajikohtaisista muuttonopeuksista ja kuolinsyistä ja yksilön elinikäisestä jälkeläistuotosta. Rengastajien keräämä tieto muun muassa petolintujen ja uhanalaisten lajien pesäpaikoista on merkittävää esimerkiksi suojelualueiden rajaamisessa, tuulipuistojen sijoitusratkaisuissa tai kaavoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi on saatu selville maallikkoa kiehtovia yksityiskohtia, kuten pisin muuttoreitti tai pitkäikäisin lintulaji. Ensimmäistä ennätystä pitää hallussaan kalatiira ja jälkimmäistä etelänkiisla.

Tuhti tietopaketti

Satojen vapaaehtoisten lintuharrastajien ja tutkijoiden sadan vuoden aikana kokoamasta massiivisesta tietomäärästä on koottu kaksiosainen Suomen rengastusatlas, joka on ainutlaatuinen, 1300-sivuinen lintutiedon aarreaitta.

Suomen rengastusatlas tarjoaa laajan katsauksen maamme rengastuksen historiaan ja rengastuksen merkitykseen nyt ja tulevaisuudessa. Teos esittelee kattavasti myös uudet, rengastusta täydentävät seurantamenetelmät, kuten mikrosirut, radioseurannan, GPS-tallentimet ja satelliittiseurannan.

Suomen rengastusatlas esittelee kuvin, tekstein, kartoin ja kuvaajin rengastustiedot lähes kolmestasadasta Suomessa tavatusta lintulajista. Englanninkieliset tiivistelmät palvelevat myös kansainvälistä yhteisöä. Varsinainen materiaali atlakseen on kerätty täysin vapaaehtoisvoimin.

Kirjahanketta on rahoittanut Koneen Säätiö ja Maj ja Tor Nesslingin Säätiö. Atlaksen ensimmäinen osa julkaistiin 2013 ja jälkimmäinen kaksi vuotta myöhemmin.

Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamon teos Hyvinvoinnin vakuutusyhtiö – Mistä sote-uudistuksessa on kysymys? ja eläinlääketieteellisen tiedekunnan tutkija Helena Telkänrannan teos Millaista on olla eläin? saivat myös tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon.