Pohjoismaiden sinisorsakannat kasvussa

12.02.2013 07:00 | Helsingin yliopisto |

Pohjoismaissa pesii arviolta puolimiljoonaa sinisorsaparia, ja kanta on ollut viime aikoina pienoisessa kasvussa. Moniin muihin kotimaisiin vesilintulajeihin verrattuna sinisorsan kanta vaikuttaa elinvoimaiselta.

Sinisorsan pesimäkannat kasvoivat viime vuosikymmenten aikana kaikissa muissa pohjoismaissa paitsi Islannissa. Eniten sinisorsia pesii Suomessa ja Ruotsissa – molempien maiden kanta on noin 200,000 paria. Sinisorsan talvehtijamäärät ovat kasvaneet Ruotsissa 1970-luvulta ja Suomessa 1990-luvulta lähtien.

- Sinisorsa on yksi harvoja vesilintulajeja, jonka kannat ovat kasvaneet Suomessa, kertoo intendentti Aleksi Lehikoinen Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta, joka on osa Helsingin yliopistoa

Kannankasvuun johtaneita syitä voivat olla sinisorsan parantunut poikastuotto ja pienentynyt metsästyspaine, mutta yksityiskohtaisia analyyseja kannan vaihteluun vaikuttavista tekijöistä ei ole tehty.

- Sinisorsa on Suomen sorsista saalistilastojen ykkönen. Saalismäärät kuitenkin laskivat maassamme noin neljänneksen vuonna 1996 voimaan astuneen lyijyhaulikiellon jälkeen. Saalismäärät ovat laskeneet myös Tanskassa ja Norjassa, kertoo tutkimusprofessori Hannu Pöysä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta.

Jotta pohjoismaisten sinisorsakantojen elinvoimaisuutta voitaisiin tarkastella paremmin, tarvitaan lisätietoja lajin vuosittaisesta hengissäsäilyvyydestä, lisääntymistuloksesta ja saalismääristä. Tutkimustietoa tarvitaan myös metsästystarkoitukseen istutettujen sinisorsien vaikutuksesta kokonaiskantaan. Tanskassa arvioidaan vapautettavan vuosittain 400,000 sinisorsaa luontoon ennen metsästyskautta. Ruotsin, Norjan ja Suomen vapautettujen sorsien määrää ei tarkkaan tunneta.

Pohjoismaisten sinisorsien populaatiotiedot on koottu ensimmäistä kertaa yhteen osana vesilintukantojen suojelua ja hoitoa edistävän Nordic Waterbirds and Climate Network -yhteistyöfoorumin toimintaa. Tiedot on julkaistu Ornis Fennica -tiedelehden verkkosivuilla ilmestyneessä tutkimuksessa.

Lisätietoja:
Hannu Pöysä 029 532 7401), hannu.poysa@rktl.fi
tai Jukka Rintala, 029 532 7202, jukka.rintala@rktl.fi
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Aleksi Lehikoinen 09-191 28851, aleksi.lehikoinen@helsinki.fi
Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS

Luomuksen vesilintusivut
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vesilintusivu
Alkuperäisjulkaisu Ornis Fennican sivuilla
LUOMUS


Sinisorsakoiraat muistuttavat kesällä naaraita. Sukupuolet voi erottaa toisistaan nokan väristä (kuva: Aleksi Lehikoinen)

12.02.2013 07:00 | Helsingin yliopisto |

Pohjoismaissa pesii arviolta puolimiljoonaa sinisorsaparia, ja kanta on ollut viime aikoina pienoisessa kasvussa. Moniin muihin kotimaisiin vesilintulajeihin verrattuna sinisorsan kanta vaikuttaa elinvoimaiselta.

Sinisorsan pesimäkannat kasvoivat viime vuosikymmenten aikana kaikissa muissa pohjoismaissa paitsi Islannissa. Eniten sinisorsia pesii Suomessa ja Ruotsissa – molempien maiden kanta on noin 200,000 paria. Sinisorsan talvehtijamäärät ovat kasvaneet Ruotsissa 1970-luvulta ja Suomessa 1990-luvulta lähtien.

- Sinisorsa on yksi harvoja vesilintulajeja, jonka kannat ovat kasvaneet Suomessa, kertoo intendentti Aleksi Lehikoinen Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta, joka on osa Helsingin yliopistoa

Kannankasvuun johtaneita syitä voivat olla sinisorsan parantunut poikastuotto ja pienentynyt metsästyspaine, mutta yksityiskohtaisia analyyseja kannan vaihteluun vaikuttavista tekijöistä ei ole tehty.

- Sinisorsa on Suomen sorsista saalistilastojen ykkönen. Saalismäärät kuitenkin laskivat maassamme noin neljänneksen vuonna 1996 voimaan astuneen lyijyhaulikiellon jälkeen. Saalismäärät ovat laskeneet myös Tanskassa ja Norjassa, kertoo tutkimusprofessori Hannu Pöysä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta.

Jotta pohjoismaisten sinisorsakantojen elinvoimaisuutta voitaisiin tarkastella paremmin, tarvitaan lisätietoja lajin vuosittaisesta hengissäsäilyvyydestä, lisääntymistuloksesta ja saalismääristä. Tutkimustietoa tarvitaan myös metsästystarkoitukseen istutettujen sinisorsien vaikutuksesta kokonaiskantaan. Tanskassa arvioidaan vapautettavan vuosittain 400,000 sinisorsaa luontoon ennen metsästyskautta. Ruotsin, Norjan ja Suomen vapautettujen sorsien määrää ei tarkkaan tunneta.

Pohjoismaisten sinisorsien populaatiotiedot on koottu ensimmäistä kertaa yhteen osana vesilintukantojen suojelua ja hoitoa edistävän Nordic Waterbirds and Climate Network -yhteistyöfoorumin toimintaa. Tiedot on julkaistu Ornis Fennica -tiedelehden verkkosivuilla ilmestyneessä tutkimuksessa.

Lisätietoja:
Hannu Pöysä 029 532 7401), hannu.poysa@rktl.fi
tai Jukka Rintala, 029 532 7202, jukka.rintala@rktl.fi
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Aleksi Lehikoinen 09-191 28851, aleksi.lehikoinen@helsinki.fi
Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS

Luomuksen vesilintusivut
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vesilintusivu
Alkuperäisjulkaisu Ornis Fennican sivuilla
LUOMUS


Sinisorsakoiraat muistuttavat kesällä naaraita. Sukupuolet voi erottaa toisistaan nokan väristä (kuva: Aleksi Lehikoinen)