Luomuksen verkkosivut uudistuivat

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus julkaisi tällä viikolla täysin uudistuneet verkkosivunsa. Sivut löytyvät tutusta osoitteesta www.luomus.fi.

Uusilla verkkosivuilla sisällöt on jaoteltu kuuteen kanavaan, joista löytyy tietoa yleisökohteista ja Luomuksen tekemästä ympäristö- ja tiedekasvatuksesta, erilaisista Luomuksen koordinoimista seurannoista, luonnontieteellisistä kansalliskokoelmista, tutkimuksesta ja Luomuksen tuottamista analyysipalveluista. 

Sivuilla on pyritty tuomaan entistä paremmin esille, miten jokainen voi oppia uutta luonnosta, innostua havainnoimaan eri eliölajeja ja osallistua kokoelmien kartuttamiseen tai erilaisiin seurantoihin. Lisäksi kerrotaan laajasti Luomuksen tekemästä tutkimuksesta ja esitellään erilaisia palveluja, kuten Ajoituslaboratorion tarjoamia luonnontieteellisiä analyysejä. Valokuvaaja Emma Suomisen ja Luomuksen henkilökunnan ottamat valokuvat herättävät eloon kansalliskokoelmien ympärille nivoutuvat tarinat ja toiminnot. 

Verkkosivut siirtyivät uudistuksessa Helsingin yliopiston verkkosivuston alle ja samaan Drupal 9 -julkaisujärjestelmään. Muutos yliopiston sivuston alle näkyy sivuston visuaalisessa ilmeessä ja sivujen osoitteessa www.helsinki.fi/fi/luomus. Sivut löytyvät kuitenkin myös tutulla osoitteella www.luomus.fi

Palautetta sivuista voi lähettää lomakkeella: E-lomake - Anna meille palautetta! (helsinki.fi) 

Tervetuloa tutustumaan sivuihin ja Luomuksen toimintaan!