Luomuksen uudeksi johtajaksi Aino Juslén

Helsingin yliopiston rehtori on nimittänyt Aino Juslénin Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen johtajaksi vuodelle 2021. Luomuksen johtajana aiemmin toiminut Leif Schulman siirtyi Suomen ympäristökeskus SYKEN pääjohtajaksi vuoden vaihteessa.

Helsingin yliopiston rehtori on nimittänyt Aino Juslénin Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen johtajaksi vuodelle 2021. Luomuksen johtajana aiemmin toiminut Leif Schulman siirtyi Suomen ympäristökeskus SYKEN pääjohtajaksi vuoden vaihteessa.

Luomus on Suomen suurin biodiversiteettialan tutkimusinfrastruktuuri. Helsingin yliopiston erillislaitoksena Luomus säilyttää ja kartuttaa luontoon liittyviä kansalliskokoelmia, tarjoaa niitä tutkimusaineistoksi sekä toteuttaa tiede- ja ympäristökasvatusta.  Luomuksella on kolme tunnettua yleisökohdetta; Luonnontieteellinen museo sekä Kaisaniemen ja Kumpulan kasvitieteelliset puutarhat, minkä lisäksi 

Kokoelmilla, lajien pitkäaikaisseurannoilla ja niihin liittyvällä asiantuntemuksella on suuri merkitys niin ympäristön- ja ilmastonsuojelulle kuin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle.

– Biodiversiteettitietoa ja -asiantuntemusta tarvitaan enemmän kuin koskaan, kun yhteiskunta pyrkii laaja-alaiseen kestävyysmurrokseen luontokadon ja ilmastonmuutoksen selättämiseksi, Juslén toteaa.

Uusi johtaja on kiitollinen eduskunnan valtiovarainvaliokunnan Luonnontieteelliselle keskusmuseolle myöntämästä erillisrahoituksesta vuodelle 2021. 

–  Luomuksella on sille osoitettuja valtakunnallisia erityistehtäviä ja vastuita, joiden merkitys korostuu ympäristökriisien uhatessa yhteistä tulevaisuuttamme. Sen saama rahoitus on kuitenkin kymmenessä vuodessa vähentynyt lähes miljoonalla. Nyt myönnetty erillisrahoitus turvaa toimintamme kuluvan vuoden ajaksi. Seuraavaksi on tärkeää löytää ne ratkaisut, joilla Luomuksen toiminta ja sen yhteiskunnalle merkittävien tehtävien hoitaminen varmistetaan pitkäjänteisesti, Juslén sanoo.

Systematiikan alalta väitellyt Aino Juslén on toiminut Luomuksen eläintieteen yksikön johtajana vuodesta 2010 ja Luomuksen varajohtajana vuodesta 2014 lähtien. Hän on lajien uhanalaisuusarvioinnin asiantuntija ja vahva avoimen tieteen edistäjä. 

Luomuksen lisäksi Juslén johtaa muun muassa kansallisella 

tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla olevan Suomen 
Lajitietokeskuksen viranomaistyöryhmää, joka neuvottelee
kansallisista biodiversiteettiaineistojen jakamisen ratkaisuista.
Lisäksi hän toimii EU:n tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla
olevan Euroopan luonnontieteellisten kokoelmien 
120-jäsenisen konsortion yleiskokouksen varapuheenjohtajana.

Lisätietoja: 

Aino Juslén

aino.juslen@helsinki.fi
0503109703 
Twitter: @ainojuslen