Luomuksen johtaja taksonomisten kokoelmien yhteistyöjärjestön puheenjohtajaksi

Leif Schulman on nimitetty CETAFin johtoryhmän puheenjohtajaksi. CETAF eli Consortium of European Taxonomic Facilities on eurooppalaisten taksonomiaan eli lajien luokittelun tutkimukseen keskittyvien, luonnontieteellisiä kokoelmia hoitavien laitosten yhteistyöjärjestö, jonka sihteeristö sijaitsee Brysselissä.

Leif Schulman on nimitetty CETAFin johtoryhmän puheenjohtajaksi. CETAF eli Consortium of European Taxonomic Facilities on eurooppalaisten taksonomiaan eli lajien luokittelun tutkimukseen keskittyvien, luonnontieteellisiä kokoelmia hoitavien laitosten yhteistyöjärjestö, jonka sihteeristö sijaitsee Brysselissä.

Professori Schulman toimii Helsingin yliopistossa Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen johtajana. Luomus vastaa Suomen luonnontieteellisistä kansalliskokoelmista ja on suomalaisen lajitiedon keskus. Schulman valittiin puheenjohtajaksi Tartossa pidetyssä CETAFin vuosikokouksessa toukokuussa. Puheenjohtajuuskausi kestää neljä vuotta.  

Schulmanin visio on, että kaikkien eurooppalaisten luonnontieteellisten kokoelmien pitäisi muodostaa yksi suuri jaettu tutkimuksen ja opetuksen resurssi. CETAF on keskeinen työkalu tämän vision toteuttamisessa. Sen pitää antaa kokoelmayksiköiden yhteisille huolenaiheille ja jaetuille tavoitteille ääni niin kokoelmien hallinnan, tutkimuksen kuin opetuksen saralla. 

– CETAF on keskeinen kokoelmien yhteistyöelin, muttei ainoa. Erityisesti aloite “Distributed System of Scientific Collections” (DiSSCo) on äärimmäisen tärkeä. DiSSCo hyväksyttiin vuonna 2018 ESFRIn tuottamalle Euroopan tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle. CETAFin puheenjohtajana prioriteettini on selventää DiSSCon ja CETAFin suhdetta ja työnjakoa DiSSCOn kypsyessä toimivaksi tutkimusinfraksi, toteaa Schulman.

Schulman näkee CETAFin jäsenistöllä myös tärkeän roolin hiljattain julkaistun, maapallon biodiversiteetin tilaa käsittelevän IPBES-raportin jälkeen syntyneessä keskustelussa ja jatkotoimenpiteissä.

– CETAFin jäsenorganisaatioilla on keskeinen tehtävä tuottaa lisätietoa puutteellisesta tunnetuista aihealueista, joita raportissa tunnistettiin, sekä pitää yllä tietoisuutta lajikadon vaaroista.