Lintututkimukseen voi osallistua omalla talviruokinnallaan

Lintujen ruokintapaikkaseuranta alkoi jälleen tänään. Luonnontieteelliseen keskusmuseoon on kerätty ruokintapaikkatietoja jo vuodesta 1988. Ruokintapaikan lintutilanne muuttuu jatkuvasti ja tilanteen tarkkailuun voi osallistua jokainen lintujen ruokkija, joka tuntee tavallisimmat talvilinnut ja -nisäkkäät.

Etelä-Suomessa talviruokinta ei ole vielä kovin ajankohtaista. Pohjoisessa sen sijaan alkaa pian olla jo maa jäässä, jolloin talviruokinnan voi aloittaa. Lintulaudat ovat näköalapaikka seurata linnustossa tapahtuvia muutoksia. Omasta ikkunastaan voi havaita, miten esimerkiksi valtalajit ruokinnalla vaihtuvat talven mittaan tai millaisia erikoisuuksia lintulaudalle eksyy.

Lintulaudoilta voidaan kerätä yksinkertaisella havainnoinnilla tärkeitä tietoja, jotka tarkentavat varsinaisten talvilintulaskentojen antamaa kuvaa Suomen linnuston kehittymisestä. Keskusmuseoon on 1980-luvun loppupuolelta lähtien kerätty tietoja lintujen talviruokinnan houkuttelemista lintu- ja nisäkäsvierasta Suomessa.

Nyt jokaisella on mahdollisuus jatkaa tätä tiedonkeruuta ja yhdistää lintujen tarkkailu tutkimukseen. Tarkkailujakso kestää lokakuun alusta huhtikuun loppuun, eikä se ole kovin aikaa vievää tai vaivalloista.

Tarkemmat ohjeet osallistumisesta löytyvät Luonnontieteellisen keskusmuseon verkkosivuilta: Ruokintapaikkaseuranta.

Lisätietoja:

Ruokintapaikkaseuranta: www.luomus.fi/seurannat/ruokintapaikkaseuranta

Seurannoista yleisemmin: www.luomus.fi/seurannat

Luonnontieteellinen keskusmuseo: www.luomus.fi

Sähköposti: linnustonseuranta(at)luomus.fi


Lintujen ruokintapaikkaseuranta alkoi jälleen tänään. Luonnontieteelliseen keskusmuseoon on kerätty ruokintapaikkatietoja jo vuodesta 1988. Ruokintapaikan lintutilanne muuttuu jatkuvasti ja tilanteen tarkkailuun voi osallistua jokainen lintujen ruokkija, joka tuntee tavallisimmat talvilinnut ja -nisäkkäät.

Etelä-Suomessa talviruokinta ei ole vielä kovin ajankohtaista. Pohjoisessa sen sijaan alkaa pian olla jo maa jäässä, jolloin talviruokinnan voi aloittaa. Lintulaudat ovat näköalapaikka seurata linnustossa tapahtuvia muutoksia. Omasta ikkunastaan voi havaita, miten esimerkiksi valtalajit ruokinnalla vaihtuvat talven mittaan tai millaisia erikoisuuksia lintulaudalle eksyy.

Lintulaudoilta voidaan kerätä yksinkertaisella havainnoinnilla tärkeitä tietoja, jotka tarkentavat varsinaisten talvilintulaskentojen antamaa kuvaa Suomen linnuston kehittymisestä. Keskusmuseoon on 1980-luvun loppupuolelta lähtien kerätty tietoja lintujen talviruokinnan houkuttelemista lintu- ja nisäkäsvierasta Suomessa.

Nyt jokaisella on mahdollisuus jatkaa tätä tiedonkeruuta ja yhdistää lintujen tarkkailu tutkimukseen. Tarkkailujakso kestää lokakuun alusta huhtikuun loppuun, eikä se ole kovin aikaa vievää tai vaivalloista.

Tarkemmat ohjeet osallistumisesta löytyvät Luonnontieteellisen keskusmuseon verkkosivuilta: Ruokintapaikkaseuranta.

Lisätietoja:

Ruokintapaikkaseuranta: www.luomus.fi/seurannat/ruokintapaikkaseuranta

Seurannoista yleisemmin: www.luomus.fi/seurannat

Luonnontieteellinen keskusmuseo: www.luomus.fi

Sähköposti: linnustonseuranta(at)luomus.fi