Leif Schulmanista keskusmuseon johtaja 1.3.2010 alkaen

HELSINGIN YLIOPISTO
Viestintä
16.2.2010

Leif Schulman Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon johtajaksi

Helsingin yliopiston rehtori Thomas Wilhelmsson nimitti Luonnontieteellisen keskusmuseon uudeksi johtajaksi 1.3.2010 alkaen FT Leif Schulmanin. Aiemmin Schulman toimi keskusmuseoon kuuluvan Kasvitieteellisen puutarhan ja sittemmin syyskuusta 2009 lähtien uuden kasvitieteen yksikön johtajana.

Leif Schulman toimi Kasvitieteellisen puutarhan johdossa viisi vuotta kunnes keskusmuseon organisaatiouudistuksen myötä hän siirtyi Kasvitieteellisen puutarhan ja kasvimuseon johtoon. Tutkijana Schulman on perehtynyt trooppiseen kasvitieteeseen ja Amazonian sademetsäalueen ekosysteemeihin. Aihepiiristä valmistui väitöstutkimus Turun yliopiston Amazon-tutkimusryhmässä vuonna 2003. Tutkimuksissaan Schulman on käsitellyt mm. kasvilajien syntymekanismeja ja luonnonsuojelukysymyksiä.

Yliopiston kolmas tehtävä, yhteiskunnallinen vuorovaikutus, on ollut Schulmanille tärkeää. Hän on popularisoinut tiedettä laajasti ja toiminut asiantuntijana lukuisissa ympäristöhallinnon työryhmissä. Schulman toimii myös aktiivisesti monissa kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä, mm. Euroopan laajuisessa siemenpankkiverkostossa (ENSCONET) ja maailmanlaajuisessa kasvitieteellisten puutarhojen yhteistyöjärjestössä (BGCI) sekä Euroopan kasvitieteellisten puutarhojen konsortiossa.

Luonnontieteellinen keskusmuseo toimii Helsingin yliopiston yhteydessä. Sen tehtävinä ovat luonnontieteellisten kansalliskokoelmien säilyttäminen, kartuttaminen ja näytteillepano sekä näihin tehtäviin liittyvä tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Viime vuosina keskusmuseon näyttelytoiminta on noussut yhä keskeisempään rooliin, Luonnontieteellisen museon kävijämäärät kolminkertaistuivat vuonna 2008 päättyneen remontin jälkeen ja Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan ensimmäisen kesän kävijämäärä ylitti kaikki odotukset.

Leif Schulmanin yhteystiedot: s-posti leif.schulman(at)helsinki.fi ,
puh. 09-191 50034, 050-5487692


HELSINGIN YLIOPISTO
Viestintä
16.2.2010

Leif Schulman Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon johtajaksi

Helsingin yliopiston rehtori Thomas Wilhelmsson nimitti Luonnontieteellisen keskusmuseon uudeksi johtajaksi 1.3.2010 alkaen FT Leif Schulmanin. Aiemmin Schulman toimi keskusmuseoon kuuluvan Kasvitieteellisen puutarhan ja sittemmin syyskuusta 2009 lähtien uuden kasvitieteen yksikön johtajana.

Leif Schulman toimi Kasvitieteellisen puutarhan johdossa viisi vuotta kunnes keskusmuseon organisaatiouudistuksen myötä hän siirtyi Kasvitieteellisen puutarhan ja kasvimuseon johtoon. Tutkijana Schulman on perehtynyt trooppiseen kasvitieteeseen ja Amazonian sademetsäalueen ekosysteemeihin. Aihepiiristä valmistui väitöstutkimus Turun yliopiston Amazon-tutkimusryhmässä vuonna 2003. Tutkimuksissaan Schulman on käsitellyt mm. kasvilajien syntymekanismeja ja luonnonsuojelukysymyksiä.

Yliopiston kolmas tehtävä, yhteiskunnallinen vuorovaikutus, on ollut Schulmanille tärkeää. Hän on popularisoinut tiedettä laajasti ja toiminut asiantuntijana lukuisissa ympäristöhallinnon työryhmissä. Schulman toimii myös aktiivisesti monissa kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä, mm. Euroopan laajuisessa siemenpankkiverkostossa (ENSCONET) ja maailmanlaajuisessa kasvitieteellisten puutarhojen yhteistyöjärjestössä (BGCI) sekä Euroopan kasvitieteellisten puutarhojen konsortiossa.

Luonnontieteellinen keskusmuseo toimii Helsingin yliopiston yhteydessä. Sen tehtävinä ovat luonnontieteellisten kansalliskokoelmien säilyttäminen, kartuttaminen ja näytteillepano sekä näihin tehtäviin liittyvä tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Viime vuosina keskusmuseon näyttelytoiminta on noussut yhä keskeisempään rooliin, Luonnontieteellisen museon kävijämäärät kolminkertaistuivat vuonna 2008 päättyneen remontin jälkeen ja Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan ensimmäisen kesän kävijämäärä ylitti kaikki odotukset.

Leif Schulmanin yhteystiedot: s-posti leif.schulman(at)helsinki.fi ,
puh. 09-191 50034, 050-5487692