Kamppailua ilmastonmuutosta vastaan - avustettu leviäminen lajien pelastus?

Avustettu leviäminen tarkoittaa lajien tai niiden populaatioiden siirtämistä uusille alueille aiempien käydessä ilmastonmuutoksen myötä vähitellen elinkelvottomiksi. Kumpulan kasvitieteellinen puutarha on osa hanketta, jossa testataan uhanalaisen ruijanesikon selviämistä Helsingin leveyksillä, Oulussa ja Pohjois-Norjassa.

Luonnontieteellinen keskusmuseo edustaa alan johtavaa kärkeä tutkiessaan, miten ja millaisissa olosuhteissa avustettua leviämistä voisi toteuttaa. Osa tutkimusprojektista keskittyy uhanalaiseen, Suomessakin esiintyvään ruijanesikkoon (Primula nutans ssp. finnmarchica var. jokelae). Vaikka ruijanesikko on pääosin arktinen merenrantalaji, maassamme se viihtyy Perämeren rannoilla.

Kumpulan kasvitieteelliseen puutarhaan on pystytetty koeala, jossa ruijanesikkoa kasvatetaan sen normaalia elinympäristöä lämpimämmissä olosuhteissa. Täsmälleen samanlaiset koe-alat on perustettu Pohjois-Norjan Svanhovdin ja Oulun yliopiston kasvitieteellisiin puutarhoihin, jotta voidaan verrata, miten erilaiset ilmasto-olosuhteet vaikuttavat ruijanesikon menestymiseen.

Nopeasti muuttuvan ilmaston ja elinympäristöjen pirstoutumisen vuoksi hitaasti liikkuvia lajeja saatetaan joutua auttamaan jo aivan lähivuosikymmeninä. Avustettu leviäminen aiheuttaa kuitenkin kiivasta keskustelua suojelumenetelmän turvallisuudesta, sillä kauhuskenaarioissa tulokas voi aiheuttaa ekologisen katastrofin syrjäyttämällä alueen alkuperäistä lajistoa. Toisaalta parhaimmillaan avustettu leviäminen voi pelastaa lajin sukupuutolta. Ilman tutkimustietoa vaikutuksia on erittäin vaikea ennustaa.

Kumpulan puutarhan koe on aloitettu syyskuussa 2011 ja ensimmäiset tutkimushavainnot saadaan tänä kesänä. Saatavat tutkimustulokset antavat arvokasta tietoa siitä, kuinka ruijanesikkoa voitaisiin suojella ilmastonmuutoksen vaikutuksilta. Jos laji näyttää hyötyvän lämpimämmästä ilmastosta, kannattaa panostaa olemassa olevan populaation hoitoon ja suojeluun. Jos taas lämpimämmän ilmaston havaitaan heikentävän lajin elinkykyä, siirtämistä korkeammille leveysasteille voidaan harkita mahdollisena suojelukeinona.

Tutkimusta voi käydä ihmettelemässä Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa koko kesäkauden ajan.

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha
Kumpulan kasvitieteellinen puutarha sekä myymälä ja kahvila ovat avoinna 2.5.–30.9. päivittäin klo 11–18.
Pääsyliput 4/2 euroa
Pääsylipun hintaan sisältyvät opastukset lauantaisin 9.6.–11.8.2012.
Jyrängöntie 2; Vallilan siirtolapuutarhan ja Kumpulan tiedekampuksen välissä.
www.luomus.fi/kumpula

Lisätietoja:
Tohtorikoulutettava Maria Hällfors
Luonnontieteellinen keskusmuseo
puh. 050 318 2318

Kuvia medialle: www.luomus.fi/users/tiedotus/kuvia_medialle/ruijanesikko/
Kuvaajat Maria Hällfors & Pinja Näkki.


Hento ruijanesikko kestää arktisia olosuhteita, mutta vielä ei tiedetä, miten se reagoi ilmaston lämpenemiseen. © Pinja Näkki

Avustettu leviäminen tarkoittaa lajien tai niiden populaatioiden siirtämistä uusille alueille aiempien käydessä ilmastonmuutoksen myötä vähitellen elinkelvottomiksi. Kumpulan kasvitieteellinen puutarha on osa hanketta, jossa testataan uhanalaisen ruijanesikon selviämistä Helsingin leveyksillä, Oulussa ja Pohjois-Norjassa.

Luonnontieteellinen keskusmuseo edustaa alan johtavaa kärkeä tutkiessaan, miten ja millaisissa olosuhteissa avustettua leviämistä voisi toteuttaa. Osa tutkimusprojektista keskittyy uhanalaiseen, Suomessakin esiintyvään ruijanesikkoon (Primula nutans ssp. finnmarchica var. jokelae). Vaikka ruijanesikko on pääosin arktinen merenrantalaji, maassamme se viihtyy Perämeren rannoilla.

Kumpulan kasvitieteelliseen puutarhaan on pystytetty koeala, jossa ruijanesikkoa kasvatetaan sen normaalia elinympäristöä lämpimämmissä olosuhteissa. Täsmälleen samanlaiset koe-alat on perustettu Pohjois-Norjan Svanhovdin ja Oulun yliopiston kasvitieteellisiin puutarhoihin, jotta voidaan verrata, miten erilaiset ilmasto-olosuhteet vaikuttavat ruijanesikon menestymiseen.

Nopeasti muuttuvan ilmaston ja elinympäristöjen pirstoutumisen vuoksi hitaasti liikkuvia lajeja saatetaan joutua auttamaan jo aivan lähivuosikymmeninä. Avustettu leviäminen aiheuttaa kuitenkin kiivasta keskustelua suojelumenetelmän turvallisuudesta, sillä kauhuskenaarioissa tulokas voi aiheuttaa ekologisen katastrofin syrjäyttämällä alueen alkuperäistä lajistoa. Toisaalta parhaimmillaan avustettu leviäminen voi pelastaa lajin sukupuutolta. Ilman tutkimustietoa vaikutuksia on erittäin vaikea ennustaa.

Kumpulan puutarhan koe on aloitettu syyskuussa 2011 ja ensimmäiset tutkimushavainnot saadaan tänä kesänä. Saatavat tutkimustulokset antavat arvokasta tietoa siitä, kuinka ruijanesikkoa voitaisiin suojella ilmastonmuutoksen vaikutuksilta. Jos laji näyttää hyötyvän lämpimämmästä ilmastosta, kannattaa panostaa olemassa olevan populaation hoitoon ja suojeluun. Jos taas lämpimämmän ilmaston havaitaan heikentävän lajin elinkykyä, siirtämistä korkeammille leveysasteille voidaan harkita mahdollisena suojelukeinona.

Tutkimusta voi käydä ihmettelemässä Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa koko kesäkauden ajan.

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha
Kumpulan kasvitieteellinen puutarha sekä myymälä ja kahvila ovat avoinna 2.5.–30.9. päivittäin klo 11–18.
Pääsyliput 4/2 euroa
Pääsylipun hintaan sisältyvät opastukset lauantaisin 9.6.–11.8.2012.
Jyrängöntie 2; Vallilan siirtolapuutarhan ja Kumpulan tiedekampuksen välissä.
www.luomus.fi/kumpula

Lisätietoja:
Tohtorikoulutettava Maria Hällfors
Luonnontieteellinen keskusmuseo
puh. 050 318 2318

Kuvia medialle: www.luomus.fi/users/tiedotus/kuvia_medialle/ruijanesikko/
Kuvaajat Maria Hällfors & Pinja Näkki.


Hento ruijanesikko kestää arktisia olosuhteita, mutta vielä ei tiedetä, miten se reagoi ilmaston lämpenemiseen. © Pinja Näkki