Jukka on palannut kotiin!

Satelliitti-sääksi Jukka on palannut 15. huhtikuuta kotireviirilleen Kaakkois-Pirkanmaalle. Luonnontieteellisen keskusmuseon, Sääksisäätiön ja UPM:n yhteishankkeena seuraama tutkimussääksi aloitti kevätmuuttonsa Kamerunista 23. maaliskuuta ja saapui viime torstaina kotikonnuilleen.

Jukan kevätmuuttoon Kamerunista Pälkäneelle kului yhteensä 23 vuorokautta ja
6 836 matkakilometriä. Sääksikoiraalla oli kiire pesimäseuduilleen, sillä syysmuutolla tahti oli selvästi leppoisampi: matkaan kului 33 vuorokautta ja lentokilometrejä kertyi 6 770. Keväällä Jukka ehti levätä vain yhden päivän Kroatiassa, kun viime syksynä se kalasteli kaikessa rauhassa yhdeksän vuorokautta puolalaisella kalankasvattamolla.

Kevätkiireestä huolimatta Jukka ei saapunut Suomeen suorinta reittiä.
”Linnuntietä” matkaa Lagdo-järveltä Äimälään kertyy nimittäin ”vain” 5 902 kilometriä. Jukan matka oli noin tuhat kilometriä pidempi. Hukkakilometrit näyttäisivät syntyneen pääosin muuton alkutaipaleella Afrikassa.

Jukan lähetin jatkaa toimintaansa ja sen pesimäaikaisia puuhia seurataan tiiviisti. Aika ajoin tilanne myös päivitetään Luonnontieteellisen keskusmuseon sääksi-sivuille: www.fmnh.helsinki.fi/elainmuseo/satelliittisaakset/jukka
(osio ”Saalistusalue kesällä 2010”; ei julkaistu vielä 19.4.2010)


Satelliittisääksiprojekti

Satelliittisääksiprojektia toteuttavat yhteistyössä Luonnontieteellinen keskusmuseo, Sääksisäätiö ja UPM. Hankkeen tieteellisenä johtajan toimii professori Pertti Saurola.

Yhteistyö Sääksisäätiön kanssa on osa UPM:n monimuotoisuusohjelmaa.
Sääksisäätiön työsarkaan kuuluu seuranta ja sääksen suojelun edistäminen Suomessa. UPM on laatinut ohjeiston metsien käsittelystä sääksen pesimisalueilla yhteistyössä säätiön kanssa. Sääksen tekopesäverkostoa kehitetään rakentamalla uusia pesiä sopiville kohteille. Suurin osa maamme sääksistä nimittäin tekee pesänsä ihmisen rakentamille alustoille.
Tallentamalla pesimäpaikat paikkatietojärjestelmään laji voidaan myös ottaa huomioon metsäsuunnitellussa ja metsien käsittelyssä. Tutkimuksessa karttuvaa lajitietoa voidaan hyödyntää lajin suojelutyössä.

Lisätietoja:

Luonnontieteellisen keskusmuseon sääksi-sivusto:
www.fmnh.helsinki.fi/elainmuseo/satelliittisaakset

Tutkimusprojekti
Projektin tieteellinen johtaja prof. Pertti Saurola
Luonnontieteellinen keskusmuseo
p. 050 402 4042
pertti.saurola(at)helsinki.fi

Sääksisäätiö
Juhani Koivu
Sääksisäätiön asiamies
p. 0400 499 395
juhani.koivu(at)aina.net

UPM Metsä
Ympäristöjohtaja Timo Lehesvirta
p. 0400 752 212
timo.lehesvirta(at)upm.com

Satelliitti-sääksi Jukka on palannut 15. huhtikuuta kotireviirilleen Kaakkois-Pirkanmaalle. Luonnontieteellisen keskusmuseon, Sääksisäätiön ja UPM:n yhteishankkeena seuraama tutkimussääksi aloitti kevätmuuttonsa Kamerunista 23. maaliskuuta ja saapui viime torstaina kotikonnuilleen.

Jukan kevätmuuttoon Kamerunista Pälkäneelle kului yhteensä 23 vuorokautta ja
6 836 matkakilometriä. Sääksikoiraalla oli kiire pesimäseuduilleen, sillä syysmuutolla tahti oli selvästi leppoisampi: matkaan kului 33 vuorokautta ja lentokilometrejä kertyi 6 770. Keväällä Jukka ehti levätä vain yhden päivän Kroatiassa, kun viime syksynä se kalasteli kaikessa rauhassa yhdeksän vuorokautta puolalaisella kalankasvattamolla.

Kevätkiireestä huolimatta Jukka ei saapunut Suomeen suorinta reittiä.
”Linnuntietä” matkaa Lagdo-järveltä Äimälään kertyy nimittäin ”vain” 5 902 kilometriä. Jukan matka oli noin tuhat kilometriä pidempi. Hukkakilometrit näyttäisivät syntyneen pääosin muuton alkutaipaleella Afrikassa.

Jukan lähetin jatkaa toimintaansa ja sen pesimäaikaisia puuhia seurataan tiiviisti. Aika ajoin tilanne myös päivitetään Luonnontieteellisen keskusmuseon sääksi-sivuille: www.fmnh.helsinki.fi/elainmuseo/satelliittisaakset/jukka
(osio ”Saalistusalue kesällä 2010”; ei julkaistu vielä 19.4.2010)

Satelliittisääksiprojekti

Satelliittisääksiprojektia toteuttavat yhteistyössä Luonnontieteellinen keskusmuseo, Sääksisäätiö ja UPM. Hankkeen tieteellisenä johtajan toimii professori Pertti Saurola.

Yhteistyö Sääksisäätiön kanssa on osa UPM:n monimuotoisuusohjelmaa.
Sääksisäätiön työsarkaan kuuluu seuranta ja sääksen suojelun edistäminen Suomessa. UPM on laatinut ohjeiston metsien käsittelystä sääksen pesimisalueilla yhteistyössä säätiön kanssa. Sääksen tekopesäverkostoa kehitetään rakentamalla uusia pesiä sopiville kohteille. Suurin osa maamme sääksistä nimittäin tekee pesänsä ihmisen rakentamille alustoille.
Tallentamalla pesimäpaikat paikkatietojärjestelmään laji voidaan myös ottaa huomioon metsäsuunnitellussa ja metsien käsittelyssä. Tutkimuksessa karttuvaa lajitietoa voidaan hyödyntää lajin suojelutyössä.

Lisätietoja:

Luonnontieteellisen keskusmuseon sääksi-sivusto:
www.fmnh.helsinki.fi/elainmuseo/satelliittisaakset

Tutkimusprojekti
Projektin tieteellinen johtaja prof. Pertti Saurola
Luonnontieteellinen keskusmuseo
p. 050 402 4042
pertti.saurola(at)helsinki.fi

Sääksisäätiö
Juhani Koivu
Sääksisäätiön asiamies
p. 0400 499 395
juhani.koivu(at)aina.net

UPM Metsä
Ympäristöjohtaja Timo Lehesvirta
p. 0400 752 212
timo.lehesvirta(at)upm.com