Ilmastonmuutos voi heikentää kanahaukan pesintämenestystä

Tiedote 2.10.2012
Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Tutkimusinstituutti Aronia

Sääolosuhteet ja kanalintujen määrä vaikuttavat yhtä paljon kanahaukan pesintään. Korkeat kanalintutiheydet ja kuiva alkukesä parantavat pesimämenestystä, kun taas alhainen ravintotiheys – eli saalislintujen puute – ja sateinen sää heikentävät poikastuottoa.

- Koska ilmastonmuutoksen on ennustettu lisäävän sateita ja pienentävän kanalintukantoja, voi kanahaukan pesintämenestys heikentyä tulevaisuudessa, kertoo Aleksi Lehikoinen Helsingin yliopiston Luonnontieteellisestä keskusmuseosta.

Tilanne ei ole kuitenkaan samanlainen koko maassa. Pohjois- ja Itä-Suomen kanahaukat ovat enemmän riippuvaisia kanalinnuista kuin säätekijöistä, kun taas etelässä ja lännessä tilanne on päinvastainen.

- Mikäli kanalintukannat lähtevät laskuun, kärsii kanahaukka silloin enemmän Pohjois- ja Itä-Suomessa, tarkentaa Lehikoinen.

Tutkimuksessa hyödynnettiin metsästäjien riistakolmiolaskennoissa keräämää kanalintuaineistoa, petolintuseurannan kanahaukka-aineistoa, jonka vapaaehtoiset rengastajat ovat tuottaneet sekä ilmatieteenlaitoksen säätietoja vuosilta 1989–2004. Tietojen perusteella ennustettiin kanahaukan pesintää vuoteen 2050.

- Metsästäjien ja petolinturengastajien keräämät aineistot antavat korvaamatonta tietoa Suomen luonnossa tapahtuvista muutoksista, Lehikoinen kiittää vapaaehtoisia laskijoita.

Tutkimustulokset on julkaistu Oecologia-tiedelehden verkkosivuilla ja tutkimuksen laadintaan osallistui tutkijoita Helsingin ja Oslon yliopistoista, riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta sekä tutkimusinstituutti Aroniasta.

Lisätietoja:
Aleksi Lehikoinen, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS, aleksi.lehikoinen @ helsinki.fi, 09-191 28851
Harto Linden, riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, harto.linden @ rktl.fi, 0205 751271, 0400-875089
Patrik Byholm, tutkimusinstituutti Aronia, patrik.byholm @ novia.fi, 050-3466865 (ruotsiksi

Linkki alkuperäistutkimukseen:
http://rd.springer.com/article/10.1007/s00442-012-2411-z

Linkki petolintuseurannan sivuille (Luonnontieteellinen keskusmuseo):
http://www.luomus.fi/elaintiede/rengastus/tutkimus/petolintuseuranta.htm

Linkki kanalintukantojen seurantasivuille (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos):
http://www.rktl.fi/riista/riistavarat/metsakanalinnut_2011/

Luoonnontieteellinen keskusmuseo www.luomus.fi

RKTL www.rktl.fi

Aronia: www.novia.fi/aronia


Ilmastonmuutoksen myötä kanahaukan poikasille saattaa tulla kovat ajat (kuva: Patrik Byholm)

Tiedote 2.10.2012
Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Tutkimusinstituutti Aronia

Sääolosuhteet ja kanalintujen määrä vaikuttavat yhtä paljon kanahaukan pesintään. Korkeat kanalintutiheydet ja kuiva alkukesä parantavat pesimämenestystä, kun taas alhainen ravintotiheys – eli saalislintujen puute – ja sateinen sää heikentävät poikastuottoa.

- Koska ilmastonmuutoksen on ennustettu lisäävän sateita ja pienentävän kanalintukantoja, voi kanahaukan pesintämenestys heikentyä tulevaisuudessa, kertoo Aleksi Lehikoinen Helsingin yliopiston Luonnontieteellisestä keskusmuseosta.

Tilanne ei ole kuitenkaan samanlainen koko maassa. Pohjois- ja Itä-Suomen kanahaukat ovat enemmän riippuvaisia kanalinnuista kuin säätekijöistä, kun taas etelässä ja lännessä tilanne on päinvastainen.

- Mikäli kanalintukannat lähtevät laskuun, kärsii kanahaukka silloin enemmän Pohjois- ja Itä-Suomessa, tarkentaa Lehikoinen.

Tutkimuksessa hyödynnettiin metsästäjien riistakolmiolaskennoissa keräämää kanalintuaineistoa, petolintuseurannan kanahaukka-aineistoa, jonka vapaaehtoiset rengastajat ovat tuottaneet sekä ilmatieteenlaitoksen säätietoja vuosilta 1989–2004. Tietojen perusteella ennustettiin kanahaukan pesintää vuoteen 2050.

- Metsästäjien ja petolinturengastajien keräämät aineistot antavat korvaamatonta tietoa Suomen luonnossa tapahtuvista muutoksista, Lehikoinen kiittää vapaaehtoisia laskijoita.

Tutkimustulokset on julkaistu Oecologia-tiedelehden verkkosivuilla ja tutkimuksen laadintaan osallistui tutkijoita Helsingin ja Oslon yliopistoista, riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta sekä tutkimusinstituutti Aroniasta.

Lisätietoja:
Aleksi Lehikoinen, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS, aleksi.lehikoinen @ helsinki.fi, 09-191 28851
Harto Linden, riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, harto.linden @ rktl.fi, 0205 751271, 0400-875089
Patrik Byholm, tutkimusinstituutti Aronia, patrik.byholm @ novia.fi, 050-3466865 (ruotsiksi

Linkki alkuperäistutkimukseen:
http://rd.springer.com/article/10.1007/s00442-012-2411-z

Linkki petolintuseurannan sivuille (Luonnontieteellinen keskusmuseo):
http://www.luomus.fi/elaintiede/rengastus/tutkimus/petolintuseuranta.htm

Linkki kanalintukantojen seurantasivuille (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos):
http://www.rktl.fi/riista/riistavarat/metsakanalinnut_2011/

Luoonnontieteellinen keskusmuseo www.luomus.fi

RKTL www.rktl.fi

Aronia: www.novia.fi/aronia


Ilmastonmuutoksen myötä kanahaukan poikasille saattaa tulla kovat ajat (kuva: Patrik Byholm)